Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 16.02.2018
Naslov: Dokaz o lokaciji prek podatkov o uporabi mobilnega telefona
Številka: 0712-1/2018/331
Vsebina: Policijski postopki, Vpogled v lastne OP, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Prejeli smo vaš dopis, v katerem nas sprašujete za mnenje, ali lahko dokažete policiji, ki vam je poslala plačilni nalog zaradi prekoračitve hitrosti, da tistega dne niste sedli za volan, s pomočjo lokacijskih podatkov o uporabi telefona oz. ali ima kakšno težo pričanje družinskega člana. Prav tako sprašujete, ali podatke lahko pridobite sama oz. ali lahko podate policiji pooblastilo, da to lahko preveri?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Uvodoma odgovarjamo na vaše zadnje vprašanje, in sicer policija mora ravnati na podlagi zakonsko opredeljenih nalog in pooblastil in ne na podlagi pooblastil ali prošenj posameznika, saj bi to lahko vodilo v zlorabe policijskih pooblastil. Na podlagi 38. člena Ustave RS imate pravico do lastnih osebnih podatkov (več o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki najdete na naši spletni strani: www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/), kar pomeni tudi do podatkov o lokaciji ob uporabi komunikacijskih storitev z vašega telefona (npr. ob izvedenem klicu), vendar pa dvomimo, da bi iz teh podatkov lahko izhajal verodostojen dokaz glede vaše lokacije, saj gre za mobilni telefon, ki je prenosen po naravi stvari in njegova lokacija ne izkazuje nujno tudi lokacije njegovega lastnika ali uporabnika (telefon lahko posodimo, pustimo doma ipd.), poleg tega pa je območje pokrivanja posamezne bazne postaje mobilne telefonije lahko tako veliko, da se spet lahko pojavi dvom v dejansko lokacijo. Glede izjave s strani vašega družinskega nam ni znano, da bi bilo kjerkoli prepovedano prostovoljno podati (omejitve obstajajo glede pričanje zoper družinske člane ipd.) ne moremo pa soditi, ali bo policija kot prekrškovni organ takšno izjavo upoštevala ali ne. Verjetno najbolj relevanten dokaz bi bila slika vozila v trenutku storitve očitanega prekrška, če je seveda na sliki razvidno, da vi niste bili takrat voznik. Žal vam več kot to, da zahtevate ta dokaz, težko svetujemo oz. priporočamo.

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                              Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke