Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 16.01.2018
Naslov: katalogi in neposredno trženje
Številka: 0712-3/2018/14
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede kataloga zbirk osebnih podatkov in izvajanja neposrednega trženja.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter  2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Glede obveznosti vzpostavitve kataloga zbirk osebnih podatkov (26. člen ZVOP-1) in posredovanja teh informacij nadzornemu organu (27. člen ZVOP-1), ZVOP-1 v 4. odstavku 7. člena dejansko določa, da te obveznosti ne grejo upravljavcem, ki ne zaposlujejo vsaj 50 oseb. V vsakem primeru pa IP vedno svetuje (kot dobra praksa), da kataloge vzpostavijo vsi upravljavci, saj s tem sami pri sebi naredijo koristen popis osebnih podatkov, ki jih obdelujejo, kar je temelj vzpostavitve ustreznega režima varovanja osebnih podatkov. Pri tem opozarjamo, da bo 25. maja 2018, ko bo v veljavo stopila nova Splošna uredba o varstvu podatkov, predmetna vsebina urejena nekoliko drugače, in sicer skladno z določbo njenega 30. člena, ki obveznost vzpostavitve t.i. evidence zbirk osebnih podatkov (kataloga zbirk osebnih podatkov) nalaga tudi majhnim podjetjem, če ta npr. podatke obdelujejo redno in sistematično (torej ne zgolj občasno).

 

Kljub temu, da kataloga zbirk osebnih podatkov trenutno sicer niste dolžni vzpostaviti, vam v nadaljevanju podajamo še pojasnila v zvezi z vašimi dodatnimi vprašanji glede kataloga. Če podatke iznašate v tretje države morate v katalogu to tudi zapisati, ni pa v vašem primeru potrebno oddajati vloge za iznos podatkov (in pridobiti odločbe IP), saj kot opisano v vašem dopisu, podatke kot turistična agencija iznašati skladno z določbo druge točke prvega odstavka 70. člena ZVOP-1 (ker je to potrebno za izpolnitev pogodbe).

 

Dopisu ste v pregled priložili tudi pripravljen katalog zbirk osebnih podatkov, glede česar vas seznanjam, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

V nadaljevanju vam podajamo še pojasnila glede vaših vprašanj v zvezi z izvajanjem neposrednega trženja. 72. člen ZVOP-1 določa, da lahko za namene izvajanja neposrednega trženja po navadni pošti uporabljate osebne podatke posameznikov, ki ste jih zbrali ali iz javno dostopnih virov (npr. iz interneta, telefonskega imenika…) ali pa ste jih pridobili v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti (npr. od svojih bivših strank, od udeležencev v vaših anketah…). Pri tem opozarjamo, da se ZVOP-1 (in s tem pristojnost IP) nanaša zgolj na izvajanje neposrednega trženja po navadni pošti, izvajanje neposrednega trženja preko telefona ali e-pošte pa je urejeno v 158. členu ZEKom-1 (pristojnost Agencije za komunikacijska omrežja in storitve), ki to dopušča le pod pogojem predhodne privolitve ali pa če gre za uporabo telefonske številke oz. e-maila uporabnika vaše storitve. V primeru kakršnegakoli izvajanja neposrednega trženja mora biti posameznik že v samem sporočilu s komercialno vsebino jasno seznanjen s svojo pravico zahtevati prenehanje uporabe svojih podatkov za namene neposrednega trženja. Kar se tiče podatkov o podjetjih, pa ta ne predstavljajo »osebnih podatkov«, zato za uporabo teh podatkov za namene izvajanja neposrednega trženja zgoraj navedeno ne velja, torej lahko na naslove podjetij, če ne gre za osebne podatke (npr. info@podjetje.si), trženjska sporočila pošiljate brez omejitev.

 

Prijazen pozdrav.

 

 

Pripravila:                                                                   

mag. Eva Kalan Logar,                                                             Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

državna nadzornica                                                                  informacijska pooblaščenka

za varstvo osebnih podatkov