Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 12.12.2017
Naslov: Mnenje glede pogodbe kabelskega operaterja
Številka: 0712-1/2017/2426
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

Informacijski pooblaščenec (IP) vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v zaprosilu za mnenje v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posreduje naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Pojasnili ste, da ne dovolite, da bi operater vaše osebne podatke brez vaše vednosti uporabljal za druge namene, kot so potrebni za nemoteno poslovanje z vami. Še najmanj pa dovolite, da bo vaše osebne podatke uporabil za »promocijske, oglaševalske in druge namene trženja in obveščanja«, kot navaja v pogodbi«.

Dikcije 17. člena pogodbe, na katerega opozarjate: »S podpisom te pogodbe se strinjam, da [operater] shrani in obdeluje posredovane osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 67/07) za promocijske, oglaševalske in druge namene trženja in obveščanja.«, ni mogoča interpretirati kot pravne podlage za to, da lahko podjetje vaše osebne podatke posreduje drugim podjetjem, za njihove »promocijske, oglaševalske in druge namene trženja in obveščanja«, temveč zgolj kot podlago, da lahko te namene zasleduje proti vam, torej da lahko vam trži svoje storitve. Če bi hoteli vaše podatke posredovati tretjim osebam, bi morali točno navesti, katerim tretjim osebam želijo posredovati vaše podatke in za katere namene. Posredovanje brez teh nujnih informacij bi torej bilo nezakonito, saj ne bi mogli govoriti o ustrezni, informirani privolitvi. Trženja proti vam, na podlagi vaših podatkov, pa ni mogoče šteti za nezakonitega, saj je za to podlaga v 72. členu ZVOP-1 oz. v 158. členu Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), če neposredno trženje poteka po elektronskih poteh.

Obenem izpostavljamo dodatno zakonsko varovalko, in sicer lahko glede na določbe 72. in 73. člena ZVOP-1 kadarkoli začasno ali trajno zahtevate preklic uporabe vaših podatkov za namene neposrednega trženja – operaterju lahko torej podate takšno zahtevo in vaših podatkov (ne glede na obstoj privolitve) vnaprej ne bo smel uporabljati za te namene.

 

Dodajamo pa še to, da se bo s 25. 5. 2018 začela uporabljati Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; uredba), ki glede privolitve posameznika določa ostrejše pogoje, kar pomeni, da bo operater najkasneje do takrat moral temeljito preveriti in zelo verjetno spremeniti svoje pogoje nudenja storitve oz. način pridobivanja pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov.

 

 

S spoštovanjem,

 

 

Pripravil:

mag. Andrej Tomšič

namestnik informacijske pooblaščenke

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka