Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 20.09.2017
Naslov: Pridobivanje podatkov anonimnega pisca za namen vložitve tožbe zaradi kaznivega dejanja
Številka: 0712-1/2017/1789
Vsebina: Sodni postopki, Moderne tehnologije, Pridobivanje OP iz zbirk, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani, 

v zvezi z vašim vprašanjem o tem, kako pridobiti podatke anonimnega pisca na družbenih omrežjih npr. Facebook za namen vložitve tožbe zaradi kaznivega dejanja, ki se ne preganja po uradni dolžnosti, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo neobvezujoče mnenje Informacijskega pooblaščenca.


Informacijski pooblaščenec (IP) na problematiko težavnosti identifikacije storilca pri kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo, oziroma v civilnih postopkih opozarja že več let, kot tudi na dejstvo, da je že Evropsko sodišče za človekove pravice v primeru K. U. proti Finski odločilo, da je Finska odgovorna za kršitev 8. in 13. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), saj država, ki ne zagotovi možnosti za ugotovitev identitete osebe, ki je z uporabo internetnih storitev posegla v zasebno in družinsko življenje posameznika, tudi v primerih, ko je pregon storilca v rokah prizadetega posameznika in ne države, ne zagotavlja učinkovitega pravnega sredstva

 

O tej tematiki je IP izdal že več mnenj, npr.:

https://www.ip-rs.si/vop/mnenje-o-pridobivanju-podatkov-o-ip-naslovu-za-potrebe-pravdnega-postopka-2175/?tx_jzvopdecisions_pi

 

IP pojasnjuje, da tolmačenje postopkovne zakonodaje v kazenskih postopkih na zasebno tožbo in civilnih postopkih sodi izven naše pristojnosti, vendar v spodnjem mnenju nakazujemo možnosti, ki jih po našem razumevanju ponujajo predpisi v kontekstu identifikacije storilcev kaznivih dejanj, ki se preganjajo na zasebno tožbo:

https://www.ip-rs.si/vop/pridobivanje-podatkov-o-piscu-spletnega-komentarja-2549/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=posredovanje%20podatkov

 

Ob tem še dodajamo, da po našem razumevanju 165. člen ZKP prav tako ponuja možnost zasebnemu tožilcu, da preiskovalnemu sodniku predlaga izvedbo posameznih preiskovalnih dejanj, npr. identifikacijo lastnika profila na omrežju Facebook. Organi pregona pa imajo običajno vzpostavljene tudi poti izvrševanja sodnih odredb pri tujih ponudnikih komunikacijskih storitev.

 

Prijazen pozdrav.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka