Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 24.08.2017
Naslov: Izbris povezav o fizični osebi v zvezi s kaznivimi dejanji
Številka: 0712-1/2017/1627
Vsebina: Občutljivi OP, Mediji, fotografije kot OP, Svetovni splet, Razno
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

dne 21. 8. 2017 ste se obrnili na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje, v katerem sprašujete, ali lahko zahtevate izbris zadetkov spletnih brskalnikov do novinarskih člankov o vašem sinu, v zvezi z vpletenostjo v kazniva dejanja.

 

IP pojasnjuje, da lahko vaš sin prosi medije, ki so objavili članke o njem, da umaknejo objave. Prav tako lahko na spletne brskalnike (Google.si, Najdi.si, itd. ), vaš sin naslovi prošnjo za izbris povezav do člankov, ki vsebujejo podatke o njem (t.i. pravica do pozabe). Povezava do spletnega obrazca, po katerem lahko vaš sin vloži prošnjo za izbris povezav do navedenih člankov, ki jih vrne brskalnik na Googlu, je dostopen na naslednji povezavi: https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=1-636390867688908759-2133119483&hl=en&rd=1.

 

IP ob zgoraj navedenem pojasnjuje, da ne obstaja pravna podlaga, po kateri bi lahko od medija ali od upravljavca brskalnika zahtevali umik ali izbris zakonito objavljenih novinarskih člankov. Iz posredovanih objav namreč ni razvidno, da bi bili podatki o vašem sinu nezakonito obdelovani ali neresnični. Tudi morebitno dejstvo, da se kazenski pregon še ni zaključil (oziroma tudi če bi se že zaključil z pravnomočno oprostilno sodbo), ne vpliva na zakonitost objave člankov. Novinarsko poročanje o osebah v kazenskem postopku, kjer so obravnave javne je načeloma skladno z vidika varstva osebnih podatkov.     

 

Dodajamo še, da se bo dne 25. 5. 2018 pričela uporabljati Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki bo »nasledila« ZVOP-1. Splošna uredba o varstvu podatkov pravico do pozabe ureja v 17. členu, ki določa, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

(a)   osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

(b)   posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;

(c)   posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(1) uredbe, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(2) uredbe;

(d)   osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

(e)   osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;

(f)    osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1) uredbe.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.,

asistent svetovalca

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka