Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 16.05.2005
Naslov: Uporaba osebnih podatkov zaposlenih za namene neposrednega trženja
Številka: 751-01-35/2004-u2 (0106)
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

na Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje ste naslovili zgoraj navedeni dopis, s katerim nas prosite za pojasnila v zvezi z

 

uporabo osebnih podatkov zaposlenih za namene neposrednega trženja.

 

Ker lahko obvezno razlago posameznih določb zakona daje le zakonodajalec, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS, št. 86/04) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

I.

Delodajalec sme podatke o naslovih svojih zaposlenih posredovati drugim uporabnikom, ki bi zaposlenim pošiljali reklamno gradivo, le pod pogoji, določenimi v četrtem odstavku 72. člena ZVOP-1. To pomeni, da je delodajalec dolžan o nameravanem posredovanju podatkov za namene neposrednega trženja obvestiti vsakega posameznika, na katerega se podatki nanašajo in zatem še pred posredovanjem njegovih osebnih podatkov uporabniku pridobiti pisno privolitev posameznika. Pisna privolitev posameznika mora biti podana v skladu z določbami 14. in 15. točke 6. člena ZVOP-1.

 

V obvestilu posamezniku o nameravanem posredovanju osebnih podatkov za namene neposrednega trženja mora delodajalec navesti, katere podatke namerava posredovati, komu in za kakšen namen. Na podlagi takšnih informacij se bo vsak posameznik odločil, ali bo za posredovanje podatkov podal svojo pisno privolitev ali ne.

 

Stroške obvestila krije delodajalec, ki se seveda o povrnitvi oz. plačilu stroškov lahko dogovori z uporabnikom osebnih podatkov.

 

II.

Če delodajalec sam opravi neposredno trženje za tretjo osebo na ta način, da osebnih podatkov tretji osebi sploh ne razkrije, za takšno uporabo osebnih podatkov po našem mnenju ne potrebuje soglasja delavca. Vendar pa mora delodajalec v takšnem primeru zaposlenega skladno z določbami tretjega odstavka 72. člena ZVOP-1 vedno obvestiti, da lahko kadarkoli pisno ali na kakšen drug dogovorjen način zahteva, da delodajalec oz. upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Na podlagi takšnega obvestila se bo lahko vsak zaposleni odločil, ali bo še dopustil nadaljnjo uporabo svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Če bo posameznik po prejemu takšnega obvestila podal prepoved oziroma izrazil nestrinjanje z uporabo svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, je delodajalec dolžan v 15-ih dneh preprečiti nadaljnjo uporabo njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti posameznika, ki je to zahteval (73. člen ZVOP-1).

 

III.

Po našem mnenju lahko delodajalec ob upoštevanju pogojev, ki jih v zvezi z neposrednim trženjem določata 72. in 73. člen ZVOP-1, osebne podatke svojih zaposlenih uporablja tako za ponujanje lastnega blaga in storitev, kot tudi za ponujanje blaga in storitev drugih subjektov. Pomembno je torej predvsem to, da delodajalec delavce oz. posameznike ob uporabi njihovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja vedno obvesti o njihovih pravicah iz 73. člena ZVOP-1 ter, da v primeru, da posamezen delavec zahteva prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, v 15-ih dneh prepreči nadaljnjo uporabo njegovih osebnih podatkov za te namene ter zaposlenega o tem pisno ali na drug dogovorjen način obvesti.         

 

Lep pozdrav,

Jože BOGATAJ

v.d. glavnega inšpektorja

za varstvo osebnih podatkov