Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 07.02.2006
Naslov: Zahtevek zavarovalnice za fotokopijo zdravstvenega kartona
Številka: 092-4/2006/48
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani!

            

Dne 30.1.2006 smo po elektronski pošti prejeli vaša vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. I. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. in 18. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Spraševali ste, kakšna je pravna podlaga, da zavarovalnica ob obravnavanju odškodninskega zahtevka iz prometne nesreče od oškodovanca zahteva fotokopijo zdravstvenega kartona za obdobje zadnjih petih let in ali gre pri tem za osebne podatke.

 

Informacijski pooblaščenec uvodoma poudarja, da podatki v zdravstvenem kartonu nedvomno so osebni podatki v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1), in sicer navedeni podatki spadajo celo med t.i. občutljive osebne podatke (19. tč. 6. čl. ZVOP-1), ki po ZVOP-1 uživajo še posebno varstvo.

 

I. odst. 10. čl. ZVOP-1 določa, da se osebni podatki v zasebnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Zakonsko podlago za zbiranje podatkov iz zdravstvenega kartona pa zavarovalnicam daje 8. čl. Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/1994 ter spremembe in dopolnitve, v nadaljevanju ZOZP). I. odst navedenega člena namreč določa, da Zavarovalnice zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in porabljajo osebne podatke, potrebne za sklepanje zavarovanj in za obravnavanje odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz zavarovanj, obveznih po tem zakonu, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in posebnimi predpisi o zbirkah podatkov s področja zavarovanja. Zavarovalnice vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo tudi zbirko podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine (3. tč. II. odst. 8. čl. ZOZP). V tej zbirki se med drugim zbirajo tudi podatki o predhodnih poškodbah in zdravstvenem stanju, vrsti telesnih poškodb, trajanju zdravljenja in posledicah oškodovanca (2. tč. V. odst. 8. čl. ZOZP). Navedeni podatki se lahko zbirajo tudi iz zbirk podatkov zdravstvenih ustanov (6. tč. VI. odst. 8. čl. ZOZP). 

  

Iz navedenega izhaja, da zavarovalnica v primerih obravnavanj odškodninskih zahtevkov iz obveznih zavarovanj v prometu ima pravico pridobiti podatke iz zdravstvenega kartona oškodovanca, kljub temu da gre za osebne podatke oškodovanca. Zavarovalnica oškodovanca seveda ne more prisiliti, da ji zdravstveni karton izroči sam, saj ga nenazadnje lahko pridobi sama že po ZOZP. Ob tem pa vendarle ni odveč opozoriti, da je izročitev zdravstvenega kartona zavarovalnici v takšnih primerih po naravi stvari v korist oškodovanca, ki od zavarovalnice terja odškodnino. Zavarovalnica namreč brez vpogleda v zdravstveni karton navadno oškodovancu ni pripravljena plačati odškodnine oziroma vsaj ne odškodnine v zahtevani višini.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na vaša vprašanja, vas vljudno pozdravljam.

     

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec

Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.

pooblaščenka