Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 05.03.2015
Naslov: Mobilni telefoni v šolah
Številka: 0712-1/2015/655
Vsebina: Moderne tehnologije, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da ste v šolskih prostorih prepovedali uporabo mobilnih telefonov, razen v dogovorjenih nujnih primerih. Nadalje navajate tudi, da ste v zvezi z navedeno problematiko sprejeli določene ukrepe (poostrili vzgojni načrt, seznanili starše s posledicami, ki jih lahko imajo tovrstne aktivnosti otrok, povabili policista, v šolsko publikacijo zapisali pravila za uporabo mobilnih telefonov, itd.). V primeru, ko zaposleni zazna kršitev, mu mora učenec izročiti telefon, o navedenem pa obvestite starše. Telefon do njihovega prihoda hranite v zbornici, v za to določeni omarici. Seveda učenec pred izročitvijo telefon izklopi. Zaradi vedno pogostejših težav zaradi uporabe mobilnih telefonov, ste odločili po nasvet obrniti tudi na nas.

 

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke 1. odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Šolskih pravil, s katerimi bi šola dosegla, da učenci ne bi več uporabljali mobilnih naprav med poukom, po mnenju IP najverjetneje žal ni možno ustvariti. Zmanjšanje uporabe mobilnih naprav med poukom je po našem mnenju možno doseči predvsem s primernim izobraževanjem in osveščanjem dijakov o njihovih dolžnostih in pravicah drugih, v katere posegajo z motenjem pouka.

 

 

Obrazložitev:

 

Uvodoma je potrebno poudariti, da se vaše vprašanje neposredno ne nanaša na področje, ki ga ureja ZVOP-1, in zato vsebinsko ne sodi v domeno IP. Gre namreč za vprašanje šolskih pravil, tj. kako doseči, da bodo učenci spoštovali prepovedi uporabe mobilnih telefonov, s katerimi, po mnenju IP, ne kršite določb ZVOP-1. IP meni, da s samim odvzemom mobilnega telefona (še) ne pride do posega v zasebnost učenca, temveč bi do posega v zasebnost učenca lahko prišlo šele, če bi učitelj po odvzemu mobilne naprave pregledoval njeno vsebino in se tako seznanil z osebnimi in drugimi podatki učenca.. V vašem dopisu ste v zvezi z navedeno problematiko opisali kopico ukrepov. IP  npr. šolam svetuje, da učitelj, v primeru, da učencu začasno odvzame telefon, ob tem od učenca zahteva, da telefon izklopi, zaklene ipd. da se ne bi slučajno nepooblaščeno seznanil z morebitnimi osebnimi podatki, ki bi se izpisali na ekranu telefona (na primer dohodni klic ali prejeto sporočilo). Iz vašega dopisa izhaja, da takšen ukrep na vaši šoli že izvajate, kar IP seveda toplo pozdravlja. Tak način postopanja namreč pomeni varovalo pred morebitnimi očitki o nedovoljenem vpogledu s strani učitelja ali ravnatelja v zaseženo napravo.

 

Nadalje IP ugotavlja, da šolskih pravil, s katerimi bi dosegli, da učenci sploh ne bi uporabljali mobilnih naprav med poukom, žal najverjetneje ni mogoče pripraviti. Zmanjšanje uporabe mobilnih naprav med poukom in posledično zmanjšanje motenja učnega procesa, je po mnenju IP mogoče doseči predvsem z doslednim izobraževanjem ter osveščanjem učencev o njihovih dolžnostih ter pravicah drugih, v katere z uporabo mobilnih naprav posegajo.

 

V zvezi z navedeno problematiko pa IP na tem mestu opozarja tudi na aktivnosti točke osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje - Center za varnejši internet SAFE.SI, s katerim preko svojih predstavnikov v Svetu Centra za varnejši internet, ki aktivno delujejo na področju zagotavljanja spletne varnosti ter zaščite otrok in mladostnikov pri uporabi interneta in ostalih tehnologij oz. se zavzemajo za zmanjšanje obsega nezakonitih vsebin na spletu, sodeluje tudi IP. Navedeni center je o problematiki uporabe mobilnih telefonov pri pouku izdal publikacijo z naslovom »Mobilni telefoni v šolah«, čigar vsebina je dostopna na tej povezavi: http://safe.si/sites/safe.si/files/mobilnitelefonivsoli_e_solstvo.pdf   

 

V upanju, da smo odgovorili na vaše vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

S spoštovanjem,

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

Informacijska pooblaščenka