Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 09.08.2006
Naslov: Fotografija posameznika posneta za reklamne namene podjetja
Številka: 0712-95/2006/2
Vsebina: Mediji, fotografije kot OP
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

Prejeli smo vašo vlogo z dne 03.08.2006.

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. in 18. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (UL RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Spraševali ste nas:

 

Kaj lahko stori vaš družinski član, ki je bil brez soglasja posnet za reklamne fotografije podjetja in kako ji pri tem lahko pomaga Informacijski pooblaščenec?

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) uvodoma pojasnjuje, da objava posnetka posameznika na reklamnih fotografijah podjetja predstavlja poseg v zasebnost v smislu 35. čl. Ustave RS (UL RS, št. 33/91 s spremembami), ki zagotavlja nedotakljivost človekove zasebnosti ter osebnostnih pravic, vendar pri tem ne gre za kršitev določb ZVOP-1. Ta namreč v skladu s 1. čl. določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov. Slednje glede na določilo 3. tč. 6. čl. ZVOP-1 pomeni kakršno koli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke ali so namenjeni vključitvi v zbirko. Zbirka pa je glede na določilo 6. tč. 6. čl. ZVOP-1 vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika.

 

V skladu z navedenim Pooblaščenec ugotavlja, da objava posnetka posameznika na reklamnih fotografijah podjetja ne predstavlja kršitve ZVOP-1, saj v konkretnem primeru ne gre za obdelavo osebnih podatkov v smislu, 3. tč. 6. čl. ZVOP-1, ker obdelani osebni podatki glede na določilo 6. tč. 6. čl. ZVOP-1 niso del zbirke oziroma niso namenjeni vključitvi vanjo.

 

Pri tem pa Pooblaščenec opozarja, da neupravičeno slikovno snemanje (brez privolitve) lahko pomeni storitev kaznivega dejanja po 149. čl. Kazenskega zakonika (UL RS, št. 63/1994 s spremembami), vendar le v primeru, če bi se s snemanjem ali uporabo posnetkov občutno poseglo v zasebnost posameznika. Predlog za pregon zaradi suma nezakonitega slikovnega snemanja lahko prizadeti vloži na policiji ali pri pristojnem državnem tožilstvu.

 

Prav tako lahko posameznik, ki je prepričan, da se s takšnim snemanjem ali uporabo posnetkov posega v njegove osebnostne pravice, skladno z določbami 134. čl. Obligacijskega zakonika (UL RS, št. 83/01 s spremembami, v nadaljevanju OZ) od sodišča zahteva, da prepreči takšno dejanje ali da odstrani njegove posledice.

 

V primeru, da je bila posamezniku s slikovnim snemanjem ali uporabo posnetkov povzročena škoda, pa lahko od povzročitelja skladno z določbami 179. in 181. čl. OZ zahteva tudi odškodnino.

 

S spoštovanjem,

                

Informacijski pooblaščenec

Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.

pooblaščenka