Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 13.06.2010
Naslov: Spremljanje lokacije in zdravstvenega stanja pacientov prek brezžičnega omrežja
Številka: 0712-285/2010/2
Vsebina: Moderne tehnologije
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,


Informacijski pooblaščenec je dne 1. 4. 2010 prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem pojasnjujete, da ste v bolnišnici vzpostavili brezžično lokalno omrežje. Zanima vas, ali je spodaj opisane sisteme dopustno uvesti.

1. Pacientom, ki potrebujejo dodatno zdravstveno oskrbo (npr. tisti z demenco) bi želeli na zapestnici (to pridobijo že pri sprejemu v bolnišnico),  namestiti lokator. Ta omogoča, da se »izgubljenega« pacienta v stavbi bolnišnice ali v pripadajočem parku na enostaven način najde. Pacient pa bi v nujnih primerih prek lokatorja lahko tudi sporočil medicinski sestri, da potrebuje pomoč.

2. Poleg navedenega, bi želeli prek brezžičnega omrežja spremljati življenjske funkcije hospitaliziranih pacientov, ki bi bili priključeni na različne aparate. Ko bi aparat zaznal, da je meritev izven predvidenih parametrov, bi njegov lečeči zdravnik prejel SMS sporočilo z imenom pacienta, lokacijo in merjenim zdravstvenim podatkom.

3. Brezžično omrežje omogoča tudi spremljanje osnovnih sredstev. Multitone naprave (podobno kot pozivniki), ki jih uporabljajo kurirji, ki znotraj bolnišnice prenašajo biološki material, bi želeli opremiti z lokatorji. Na ta način bi medicinska sestra na oddelku imela podatek, kateri od multitonov (in s tem kurirjev) se nahaja najbližje.


Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07 - UPB; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur.l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A; ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

Hkrati se vam opravičujemo za zamudo pri odgovoru.

1.1. Spremljanje gibanja pacientov s pomočjo brezžičnega omrežja v javnih zdravstvenih zavodih ni dopustno.

1.2. Izvedba brezžičnega omrežja v javnih zdravstvenih zavodih, ki pacientom omogoča klicanje na pomoč v nujnih primerih, in ki hkrati omogoča določitev lokacije pacienta v trenutku, ko pomoč pokliče, je dopustna.

2. Daljinsko spremljanje zdravstvenega stanja (brez podatka o lokaciji) s pomočjo brezžičnega omrežja v javnih zdravstvenih zavodih je dopustno, če pacient v to izrecno privoli.

3. Spremljanje gibanja zaposlenih s pomočjo brezžičnega omrežja v javnih zdravstvenih zavodih ni dopustno.O b r a z l o ž i t e v:

I. Ker je Pooblaščenec že obravnaval podobno vprašanje, vam predlagamo, da se seznanite z obrazložitvijo v mnenju št. 0712-243/2009/2, ki je dostopno na spletni strani www.ip-rs.si.  

II. K mnenju iz 1.1. in 3. točke dodatno pojasnjujemo, da se bistvo nedopustnosti skriva v odsotnosti pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov. Zakona, ki bi omogočal spremljanje gibanja (lokacije) pacientov ali zaposlenih ni, prav tako pa tudi ni mogoča obdelava teh osebnih podatkov na podlagi privolitve, saj tudi te (glede na določbo prvega odstavka 9. člena ZVOP-1) za javne zdravstvene zavode ne predvideva noben zakon.

III. K mnenju iz 1.2. točke dodatno pojasnjujemo, da je podlaga za obdelavo osebnih podatkov podana v 12. členu ZVOP-1 (varovanje življenjskih interesov posameznika).

IV. K mnenju iz 2. točke dodatno pojasnjujemo, da je podlaga za obdelavo podatkov o zdravstvenem stanju podana v tretjem odstavku 44. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP). Izjemoma, tj. v nujnih primerih bi bila dopustna tudi obdelava podatkov o lokaciji pacienta, in sicer na podlagi 12. člena ZVOP-1 – to bi torej veljalo samo v primeru, če bi pacient potreboval nujno medicinsko pomoč in bi podatek o lokaciji bil dostopen samo v trenutku nastopa nujnega primera.


Lepo vas pozdravljamo,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka