Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 31.07.2006
Naslov: Davčna številka pri najemu bančnega sefa
Številka: 092-4/2006/511
Vsebina: Bančništvo
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani!

 

Prejeli smo vaš dopis, z dne 25.07.2006.

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. prvega odstavka 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. in 18. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje glede v zvezi z vašim vprašanjem. Spraševali ste nas:

 

Ali lahko banka, v kateri nimate odprtega nobenega računa, imate pa v najemu sef, od vas zahteva vašo davčno številko?

 

ZVOP-1 v 1. odst. 10. čl. ZVOP-1 določa, da se v zasebnem sektorju, kamor v skladu z 23. tč. 6. čl. ZVOP-1 sodi tudi banka, lahko obdelujejo osebni podatki, če tako določa zakon ali če je za obdelavo podana osebna privolitev posameznika. Ne glede na navedeni odstavek se v skladu z 2. odst. 10. čl. ZVOP-1 lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki posameznikov, ki so z zasebnim sektorjem sklenili pogodbo ali pa so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe.

 

Ker ste z banko sklenili pogodbo o najemu sefa, Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) meni, da lahko banka na podlagi 2. odst. 10. čl. ZVOP-1 zahteva vašo davčno številko, če je to primerno in potrebno za izpolnjevanje pogodbe, ki ste jo z njimi sklenili. Pooblaščenec še dodatno pojasnjuje, da lahko v banki obdelujejo vašo davčno številko tudi na podlagi vaše osebne privolitve, če zakon ne določa drugače.

 

 

S spoštovanjem,

 

Informacijski pooblaščenec:

Sonja Bien, univ. dipl. prav.,

namestnica pooblaščenke