Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 31.07.2006
Naslov: Videonadzor delodajalca v delovnih prostorih
Številka: 092-4/2006/512
Vsebina: Video in avdio nadzor, Sindikati
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani!

 

Prejeli smo vašo elektronsko pošto, z dne 26.07.2006.

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1,) ter 2. in 18. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (UL RS, št. 113/05 v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Menite, da vaš delodajalec nezakonito izvaja videonadzor znotraj delovnih prostorov in nas sprašujete, kaj lahko storite.

 

Ker ne sprašujete neposredno, Pooblaščenec uvodoma zgolj na kratko povzema določila 77. člena ZVOP-1 glede videonadzora znotraj delovnih prostorov:

 

Izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov se lahko izvaja le v izjemnih primerih, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. Videonadzor se lahko izvaja le glede tistih delov prostorov, kjer je potrebno varovati prej navedene interese.

 

Prepovedano je izvajati videonadzor v delovnih prostorih izven delovnega mesta, zlasti v garderobah, dvigalih in sanitarnih prostorih.

 

Zaposleni morajo biti pred začetkom izvajanja videonadzora znotraj delovnih prostorov vnaprej pisno obveščeni o njegovem izvajanju, poleg tega pa se mora delodajalec pred uvedbo videonadzora znotraj delovnih prostorih posvetovati z reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu.

 

Na področju obrambe države, obveščevalno-varnostne dejavnosti države in varovanja tajnih podatkov, delodajalcu ni potrebno pred začetkom izvajanja videonadzora znotraj delovnih prostorov pisno obvestiti zaposlenih, prav tako pa se mu tudi ni potrebno posvetovati z reprezentativnim sindikatom.

 

Če torej menite, da delodajalec izvaja videonadzor nezakonito, vam svetujemo, da vložite prijavo k Informacijskemu pooblaščencu. Vzorec prijave lahko najdete tudi na spletni strani Pooblaščenca http://www.ip-rs.si/index.php?id=462.

 

S spoštovanjem,                                    

                                                                                              

Informacijski pooblaščenec

Sonja Bien, univ.dipl.prav.,

namestnica pooblaščenke