Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana pred uporabo Splošne uredbe 2016/679 (pred 25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal po začetku uporabe Splošne uredbe, so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini.:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
01.02.2007 Zahteva mobilnega operaterja po vpogledu v plačilno listo ob sklenitvi naročniškega razmerja 0712-54/2007/2 Telekomunikacije in pošta Mnenje
16.09.2007 Zahteva kopije osebnega dokumenta pri dodelitvi DŠ 0712-838/2007/2 Davčni postopki Mnenje
28.12.2010 Zahteva komunalnega podjetja o lokaciji bivališča posamezne osebe 0712–2/2010/2391 Uradni postopki Mnenje
19.02.2006 Zahteva hrvaškega sodišča za posredovanje osebnih podatkov 060-1/2006/42 Iznos osebnih podatkov v tretje države Mnenje
19.06.2011 Zahteva fotokopije listov osebnega dohodka ob kreditiranju nakupa 0712-1/2011/1569 Bančništvo Mnenje
20.12.2015 Zahteva EMŠO staršev s strani MOL za povračilo stroškov predšolske vzgoje 0712-1/2015/3229 Vrtec Mnenje
01.07.2012 Zahteva dokazila, da gre resnično za poškodbo pri delu oz. na poti na delovno mesto 0712-1/2012/2071 Delovna razmerja Mnenje
22.11.2006 Zahteva delodajalca po utemeljitvi zdravniškega potrdila zaposlenega 0712-365/2006/2 Delovna razmerja, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
20.05.2008 Zahteva civilnega sodišča po izpisu telefonskih klicev 0712-449/2008/2 Telekomunikacije in pošta, Sodni postopki Mnenje
06.12.2017 Zagotavljanje sledljivosti in pravica do pozabe 0712-1/2017/2393 Zavarovanje osebnih podatkov, Rok hrambe OP Mnenje
20.12.2010 Zagotavljanje interpretacije zdravstvene dokumentacije umrlega in obravnava večkratnih zahtev za seznanitev 0712-2/2010 Mnenje
28.06.2009 Vzpostavitev videonadzora v garažah 0712-313/2009/2 Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
03.03.2008 Vzpostavitev spletnega foruma 0712-212/2008/2 Svetovni splet Mnenje
13.04.2008 Vzpostavitev liste umrlih 0712-290/2008/2 Neposredno trženje, nagradne igre Mnenje
10.01.2007 Vzorec pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in pogodbena obdelava osebnih podatkov 0712-430/2006/2 Register zbirk osebnih podatkov, Razno Mnenje
09.10.2006 Vsebina zbirke osebnih podatkov, ki nastane ob videonadzoru 0712-249/2006/2 Register zbirk osebnih podatkov, Video in avdio nadzor Mnenje
04.09.2006 Vsebina vloge za izdajo dovoljenja za izvajanje biometrije 0712-148/2006/2 Biometrija Mnenje
02.08.2006 Vsebina rubrike v registru zbirk osebnih podatkov 0712-85/2006/2 Register zbirk osebnih podatkov Mnenje
09.10.2006 Vsebina pravilnika o varovanju osebnih podatkov 0712-243/2006/2 Razno Mnenje
02.03.2008 Vsebina koncesijske pogodbe na vratih ordinacije 0712-50/2008 Uradni postopki Mnenje