Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana pred uporabo Splošne uredbe 2016/679 (pred 25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal po začetku uporabe Splošne uredbe, so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini.:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
23.09.2014 Uničenje dokumentacije prijavljenih kandidatov 0712-1/2014/3021 Rok hrambe OP Mnenje
12.10.2015 Pridobivanje osebnih podatkov stečajnega dolžnika iz kazenske evidence 0712-1/2015/2553 Občutljivi OP, Pridobivanje OP iz zbirk, Sodni postopki Mnenje
23.05.2016 Posredovanje OP o članih stranke računskemu sodišču 0712-1/2016/1126 Občutljivi OP, Posredovanje OP med upravljavci, Uradni postopki Mnenje
09.03.2015 Pošiljanje občutljivih osebnih podatkov 0712-1/2015/686 Občutljivi OP, Zavarovanje osebnih podatkov, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
24.08.2017 Izbris povezav o fizični osebi v zvezi s kaznivimi dejanji 0712-1/2017/1627 Občutljivi OP, Mediji, fotografije kot OP, Svetovni splet, Razno Mnenje
06.07.2009 Filozofsko prepričanje kot občutljiv op, anketa o zadovoljstvu na delovnem mestu 0712-329/2009/2 Občutljivi OP Mnenje
23.11.2009 Varovanje občutljivih OP v arhivskih gradivih 0712-2/2009/2 Občutljivi OP Mnenje
11.01.2010 Posredovanje podatkov iz prekrškovne evidence 0712-23/2010/2 Občutljivi OP Mnenje
01.03.2010 Zbiranje podatkov o romski manjšini 0712-94/2010/2 Občutljivi OP Mnenje
24.09.2012 Zbiranje podatkov o etični pripadnosti 0712-105/2012/2 Občutljivi OP Mnenje
11.12.2017 Snemanje urednega dejanja v prekrškovnem postopku 0712-1/2017/2428 Inšpekcijski postopki, Snemanje sej in javnih dogodkov, Uradni postopki, Upravni postopki Mnenje
24.10.2018 Zavrženi dokumenti z OP 0712-3/2018/2126 Inšpekcijski postopki, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
11.12.2017 Registrska številka kot OP in ravnanje inšpektorja 0712-1/2017/2427 Inšpekcijski postopki, Mediji, fotografije kot OP, Uradni postopki, Upravni postopki Mnenje
12.04.2017 Pridobivanje prometnih podatkov od operaterja na podlagi določb 2. odstavka 19. člena ZIN 0712-1/2017/799 Inšpekcijski postopki, Telekomunikacije in pošta Mnenje
20.09.2018 Jezik spletne strani in pristojnost poljskega nadzornega organa 0712-3/2018/1695 Inšpekcijski postopki, Razno Mnenje
06.02.2007 Inšpektorjevo pridobivanje osebnih podatkov iz v smeti odvrženih dokumentov 0712-39/2007/2 Inšpekcijski postopki Mnenje
08.04.2008 Pooblastila inšpektorja 0712-356/2008/2 Inšpekcijski postopki Mnenje
06.05.2009 Posredovanje podatkov UVK 0712-217/2009/2 Inšpekcijski postopki Mnenje
06.10.2009 On line dostop inšpekcij do baze podatkov 0712-410/2009/2 Inšpekcijski postopki Mnenje
09.11.2009 Snemanje inšpekcijskega pregleda 0712-500/2009/2 Inšpekcijski postopki Mnenje