Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana pred uporabo Splošne uredbe 2016/679 (pred 25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal po začetku uporabe Splošne uredbe, so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini.:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
28.01.2018 Obdelava osebnih podatkov v socialnovarstvenem zavodu 0712-1/2018/148 Mediji, fotografije kot OP, Občutljivi OP, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
25.01.2018 Posredovanje osebnih podatkov zbornici iz razloga priprave predloga programa strokovnih nadzorov 0712-1/2018/137 Upravni postopki, Delovna razmerja, Pridobivanje OP iz zbirk, Posredovanje OP med upravljavci Mnenje
24.01.2018 Kadrovska služba in zahtevanje zdravstvenih izvodov delavcev 0712-1/2018/129 Delovna razmerja, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
24.01.2018 Posredovanje osebnih podatkov sindikatu 0712-1/2018/124 Sindikati, Delovna razmerja Mnenje
23.01.2018 Posredovanje izpisov osebnih podatkov na področju zasebnega varovanja 0712-1/2018/117 Vpogled v lastne OP, Video in avdio nadzor Mnenje
22.01.2018 Mnenje glede kadrovske agencije in statusa upravljavca podatkov 0712-3/2018/20 Delovna razmerja, Posredovanje OP med upravljavci, Razno Mnenje
22.01.2018 Varstvo osebnih podatkov v zbirkah po ZKUASP 0712-1/2017/2546 Pridobivanje OP iz zbirk, Razno Mnenje
22.01.2018 Uporaba tolmača na delovnem mestu 0712-1/2018/102 Delovna razmerja, Uradni postopki, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
18.01.2018 Dolžnosti vodenja evidence dejavnosti obdelave podatkov po GDPR 0712-3/2018/18 Register zbirk osebnih podatkov, Razno Mnenje
18.01.2018 Dostop do izjave pokojne mame pri društvu upokojencev 0712-1/2018/90 Vpogled v OP umrlih, Uradni postopki Mnenje
17.01.2018 Osebni podatki za evidenco športnikov 0712-1/2017/2617 Društva, Posredovanje OP med upravljavci Mnenje
15.01.2018 katalogi in neposredno trženje 0712-3/2018/14 Neposredno trženje, nagradne igre, Razno Mnenje
15.01.2018 Mnenje glede obveznosti imenovanja pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov po GDPR 0712-3/2018/12 Razno Mnenje
15.01.2018 Mnenje glede na spletu objavljenih podatkov o imenih in priimkih naročnikov določene strokovne publikacije 0712-3/2018/5 Razno, Statistika in raziskovanje Mnenje
10.01.2018 Zbiranje osebnih podatkov kandidatov za zaposlitev 0712-1/2017/2612 Delovna razmerja Mnenje
09.01.2018 Uporaba elektronskih naslovov za komuniciranje z zaposlenimi 0712-1/2018/31 Elektronska pošta, Šolstvo, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
09.01.2018 Objava zvočnih posnetkov sej občinskega sveta 0712-1/2017/2611 Občine, Svetovni splet Mnenje
09.01.2018 Osebni podatki umrlih 0712-1/2017/2609 Vpogled v OP umrlih, Statistika in raziskovanje Mnenje
09.01.2018 Obveznosti po GDPR, pogodbena obdelava, register zbirk 0712-3/2017/84 Pogodbena obdelava OP, Register zbirk osebnih podatkov, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
27.12.2017 Skrbniško poročilo 0712-1/2017/2575 Postopki na centrih za socialno delo, Upravni postopki, Zdravstveni osebni podatki Mnenje