Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana pred uporabo Splošne uredbe 2016/679 (pred 25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal po začetku uporabe Splošne uredbe, so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini.:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
16.04.2007 Zaposleni na letališču in tablice z imeni 0712-401/2007/2 Delovna razmerja Mnenje
23.10.2006 Zapisovanje zdravil na kartico zdravstvenega zavarovanja 0712-42/2006/2 Zdravstveni osebni podatki Mnenje
23.11.2006 Zapisovanje in pregledovanje osebnih podatkov na kartici zdravstvenega zavarovanja 092-85/2006/2 Zdravstveni osebni podatki Mnenje
30.01.2007 Zapisniki sestankov na CSD, učiteljevo obveščanje CSD o zanemarjanju otroka 0712-111/2007/2 Postopki na centrih za socialno delo Mnenje
29.07.2014 Žaljiv komentar na spletni strani 0712-1/2014/2495 Svetovni splet Mnenje
05.06.2007 Zakupna pogodba z MOL 0712-472/2007/2 Uradni postopki Mnenje
06.03.2005 Zakonska podlaga za biometrijo v zasebnem sektorju 751-01-10/2005-u3 (0106) Biometrija Mnenje
14.03.2018 Zakoniti interesi kot podlaga za profiliranje 0712-1/2018/637 Neposredno trženje, nagradne igre, Trgovinska dejavnost, Razno Mnenje
27.10.2008 Zakoniti interes za vpogled v OP umrlih, 42.člen ZPacP 0712-727/2008/2 Mnenje
18.07.2007 Zakon določa nabor OP, zbirka pa ne vsebuje vseh 0712-641/2007/2 Zbirke osebnih podatkov Mnenje
16.02.2015 Zajem podatkov iz zdravstvene dokumentacije pri izvajanju nadzora po ZPacP 0712-1/2015/358 Inšpekcijski postopki Mnenje
07.12.2010 Zajem in analiza elektronskih podatkov v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora 0712-409/2010/2 Davčni postopki Mnenje
07.02.2006 Zahtevek zavarovalnice za fotokopijo zdravstvenega kartona 092-4/2006/48 Zdravstveni osebni podatki Mnenje
06.02.2008 Zahteve zavarovalnic ter odvetnikov za seznanitev z osebnimi podatki in izjavami prič 0712-61/2008/2 Zavarovalništvo Mnenje
18.07.2018 Zahteve pogodbenih obdelovalcev do upravljavcev osebnih podatkov 0712-3/2018/1020 Pogodbena obdelava OP Mnenje
12.06.2012 Zahteva zdravstvene dokumentacije s strani delodajalca pri ugotavljanju resnične poškodbe pri delu 0712-1/2012/1934 Delovna razmerja Mnenje
09.04.2015 Zahteva zavarovalnice za zdravstvene izvide 0712-1/2015/1047 Zavarovalništvo Mnenje
16.03.2008 Zahteva zavarovalnice za zdravniški izvid 0712-241/2008/2 Zavarovalništvo Mnenje
08.01.2007 Zahteva zavarovalnice za izročitev napotnice osebnega zdravnika 0712-518/2006/2 Zdravstveni osebni podatki Mnenje
04.05.2015 Zahteva zavarovalnice za EMŠO 0712-1/2015/1207 Zavarovalništvo Mnenje