Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana pred uporabo Splošne uredbe 2016/679 (pred 25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal po začetku uporabe Splošne uredbe, so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini.:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
11.03.2010 Vpogled v lastno policijsko kartoteko 0712–2/2010/414 Vpogled v lastne OP Mnenje
11.03.2010 Posredovanje podatkov o zaposlenem s strani delodajalca 0712–2/2010/405 Delovna razmerja Mnenje
28.12.2010 Zahteva komunalnega podjetja o lokaciji bivališča posamezne osebe 0712–2/2010/2391 Uradni postopki Mnenje
23.06.2010 Hramba zvočnih posnetkov sej občinskega sveta 0712–2/2010/1121 Video in avdio nadzor, Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
24.06.2010 Snemanje sej sveta staršev 0712–2/2010/1063 Šolstvo, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
23.06.2010 Zbiranje davčne številke pri obnovitvi zavarovanja za hišo 0712–2/2010/1005 Zavarovalništvo Mnenje
10.02.2011 Osebni podatki dolžnikov, katerih terjatve so odpisane 0712/2011/194 Šolstvo Mnenje
15.11.2007 Vpogled dediča v denacionalizacijski spis 0712-999/2007/2 Vpogled v lastne OP Mnenje
26.11.2007 Posredovanje zdravstvene kartoteke CSD-ju 0712-998/2007/2 Postopki na centrih za socialno delo Mnenje
16.11.2007 SISBON pojasnila 0712-996/2007/2 Bančništvo Mnenje
22.11.2007 Zbiranje EMŠO in davčne, fotokopiranje osebnih dokumentov 0712-995/2007/2 Bančništvo Mnenje
13.11.2007 Upravičenost zahtev za posredovanje EMŠO 0712-992/2007/2 EMŠO in davčna Mnenje
08.11.2007 Tajno snemanje na javnih površinah 0712-990/2007/2 Mediji, fotografije kot OP Mnenje
20.08.2012 Seznanitev z lastnimi osebni podatki - data retention 0712-99/2012 Telekomunikacije in pošta Mnenje
17.08.2006 Posredovanje podatka o mesečnem prejemku delavke njenemu zunajzakonskemu partnerju 0712-99/2006/2 Razno, Delovna razmerja Mnenje
14.11.2007 Pravne podlage za zbirke OP 0712-989/2007/2 Zbirke osebnih podatkov Mnenje
07.11.2007 Videonadzor v poslovno-stanovanjski stavbi 0712-985/2007/2 Video in avdio nadzor Mnenje
07.11.2007 Objava fotografij v internetnem časopisu 0712-984/2007/2 Mediji, fotografije kot OP Mnenje
08.11.2007 Objava seznama vlagateljev v javno telekomunikacijsko omrežje 0712-983/2007/2 Uradni postopki Mnenje
14.11.2007 Pridobivanje OP pacientov od ZZZS, ki prejemajo kisik in ventilacijo na domu 0712-980/2007/2 Posredovanje OP med upravljavci Mnenje