Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana pred uporabo Splošne uredbe 2016/679 (pred 25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal po začetku uporabe Splošne uredbe, so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini.:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
28.02.2006 Rojstni podatki dolžnika, izvršba 092-1/2006/84 Uradni postopki Mnenje
18.12.2006 Soglasje delavca za obdelavo njegovih osebnih podatkov 072-489/2006/2 Delovna razmerja Mnenje
08.03.2009 Posredovanje osebnih podatkov otroka policiji s strani osnovne šole 0712–74/2009/2 Šolstvo Mnenje
21.01.2009 Posredovanje podatkov o zaporniku državnemu 0712–7/2009/2 Sodni postopki Mnenje
01.12.2010 Posredovanje podatka o nalezljivi bolezni posameznika tretjim osebam 0712–540/2010/2 Mnenje
26.08.2009 Notranja revizija v javnem zavodu, kdo jo lahko izvaja 0712–398/2009/2 Pogodbena obdelava OP Mnenje
16.04.2007 Pošiljanje OP zavarovalnicam, ki izvajajo dopolnilno zdrav. zavarovanje 0712–395/2007/2 Zdravstveni osebni podatki Mnenje
31.05.2010 Varovanje OP ob menjavi šole 0712–273/2010 Šolstvo Mnenje
30.05.2010 Zbiranje osebnih podatkov s strani občin za preverjanje upravičenosti do brezplačnega cepljenja 0712–270/2010/ Občine Mnenje
08.06.2009 Posredovanje zakonitih posnetkov telefonskih pogovorov policiji 0712–266/2009/2 Policijski postopki Mnenje
02.05.2010 Zbiranje EMŠO na obrazcih, ki se uporabljajo za glasovanje s pooblastilom ali po pošti 0712–228/2010/1 Upravljanje gospodarskih družb Mnenje
08.04.2010 Zahteva za vpogled v transakcijski račun fizične osebe 0712–201/2010/2 Svetovni splet Mnenje
09.05.2010 Spletna objava videoposnetka iz javne prireditve 0712–2/2010/778 Mediji, fotografije kot OP Mnenje
22.04.2010 Razkrivanje OP s strani upravnika večstanovanjske stavbe 0712–2/2010/714 Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
22.04.2010 Obdelava OP v osnovni šoli na oglasni deski v zbornici 0712–2/2010/703 Šolstvo Mnenje
25.03.2010 Anonimno spletno ocenjevanje profesorjev 0712–2/2010/520 Svetovni splet Mnenje
22.03.2010 Varstvo pred nepoblaščenim dostopom pri delu z osebnimi podatki 0712–2/2010/505 Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
20.03.2010 Pridobivanje davčne številke od potencialnih kupcev 0712–2/2010/475 EMŠO in davčna Mnenje
16.03.2010 Vpogled v elektronsko pošto zaposlenega 0712–2/2010/418 Delovna razmerja Mnenje
10.03.2010 Vpogled v lastno policijsko kartoteko 0712–2/2010/414 Vpogled v lastne OP Mnenje