Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana pred uporabo Splošne uredbe 2016/679 (pred 25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal po začetku uporabe Splošne uredbe, so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini.:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
16.04.2018 Posredovanje naslova stalnega bivališča tretji osebi 0712-1/2018/906 Upravne enote, Uradni postopki, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
24.08.2015 Pridobivanje podatka na podlagi 20. a člena ZPPreb 0712-1/2015/2132 Upravne enote, Uradni postopki Mnenje
18.11.2014 Mnenje o posredovanju OP vročevalcu 0712-1/2014/3564 Upravne enote Mnenje
19.12.2016 Vpogled v matični register 0712-1/2016/2589 Upravne enote Mnenje
27.10.2008 Zakoniti interes za vpogled v OP umrlih, 42.člen ZPacP 0712-727/2008/2 Mnenje
10.11.2008 Prehod zdravstvene dokumentacije ob zamenjavi osebnega zdravnika 0712-748/2008/2 Mnenje
13.11.2008 Posredovanje zdravstvene dokumentacije Zdravniški zbornici Slovenije 0712-610/2008/2 Mnenje
20.11.2008 Posredovanje zdravstvenih podatkov otroka staršem 0712-758/2008/2 Mnenje
04.12.2008 Pridobitev originalnih zdravniških izvidov 0712-791/2008/2 Mnenje
06.04.2009 Pridobivanje osebnih podatkov o zaposlenih v JZZ s strani odvetnik 0712-151/2009/2 Mnenje
04.05.2009 Posredovanje zdravstvene dokumentacije drugemu izvajalcu za potrebe internega strokovnega nadzora 0712-212/2009/2 Mnenje
05.05.2009 Pristojnosti zastopnika pacientovih pravic 0712-216/2009/2 Mnenje
07.05.2009 Seznanitev z otrokovo zdravstveno dokumentacijo s strani staršev 0712-220/2009/2 Mnenje
13.05.2009 Izmenjava zdravstvene dokumentacije otrok med izvajalci zdravstvenih storitev 0712-228/2009/2 Mnenje
26.05.2009 Razkrivanje osebnih podatkov umrlih pacientov, v dokumentaciji tudi podatki tretjih 0712-258/2009/2 Mnenje
08.06.2009 Seznanitev z dokumentacijo nastalo v okviru internega strokovnega nadzora 0712-272/2009/2 Mnenje
13.01.2010 Obveznost naznanitve suma storitve kaznivega dejanja s strani zdravstvenega osebja bolnišnice 0712-2/2010/44 Mnenje
07.01.2010 E pošiljanje laboratorijskih izvidov 0712-8/2010/2 Mnenje
02.03.2010 Pristojnosti zastopnika pacientovih pravic in pridobivanje zdravstvene dokumentacije 0712-117/2010/2 Mnenje
17.05.2010 Posredovanje zdravstvene dokumentacije zdravilcu 0712-2/2010/736 Mnenje