Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana pred uporabo Splošne uredbe 2016/679 (pred 25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal po začetku uporabe Splošne uredbe, so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini.:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
05.05.2015 Posredovanje podatkov društvu o številu oseb 0712-1/2015/1219 Občine Mnenje
01.12.2015 Osebni podatki za krajevno skupnost 0712-1/2015/3043 Občine Mnenje
28.03.2016 Javnost seje o obravnavi kandidatov za direktorje 0712-1/2016/714 Občine Mnenje
14.04.2016 Dostop občinskega svetnika do zbirk osebnih podatkov redarstva 0712-1/2016/878 Občine Mnenje
11.05.2016 Posredovanje OP prejemnikov denarne pomoči članom občinskega sveta 0712-1/2016/1044 Občine Mnenje
12.06.2016 Pogodbe o zaposlitvi in plače 0712-1/2016/1279 Občine Mnenje
12.07.2016 Posredovanje OP delavcev svetu ustanoviteljic 0712-1/2016/1491 Občine Mnenje
19.09.2016 Osebni podatki prejemnikov subvencij 0712-1/2016/1871 Občine Mnenje
23.10.2016 Posredovanje OP krajevni skupnosti 0712-1/2016/2151 Občine Mnenje
24.10.2016 OP udeležencev sofinanciranih programov 0712-1/2016/2163 Občine Mnenje
04.12.2016 Ali lahko UE občini posreduje OP 0712-1/2016/2469 Občine Mnenje
31.01.2018 Pošiljanje čestitk ob rojstvu otroka 0712-1/2018/196 Občine Mnenje
25.04.2018 Posredovanje osebnih podatkov zaposlenih nadzornemu odboru občine 0712-1/2018/1036 Občine Mnenje
19.06.2017 Posredovanje osebnih podatkov občini 0712-1/2017/1262 Upravne enote, Občine, Posredovanje OP med upravljavci Mnenje
28.06.2016 Posredovanje OP upravni enoti pri ugotavljanju dejanskega prebivališča 0712-1/2016/1376 Upravne enote, Upravni postopki, Postopki na centrih za socialno delo Mnenje
24.09.2017 Kopije potnih listin tujcev 0712-1/2017/1821 Upravne enote, Upravni postopki, Razno Mnenje
13.08.2018 Izdaja izpiskov iz matičnega registra 0712-3/2018/1303 Upravne enote, Vpogled v OP umrlih Mnenje
26.10.2017 Posredovanje podatkov iz CRP odvetniku iz Italije 0712-1/2017/2093 Upravne enote, Pridobivanje OP iz zbirk, Sodni postopki, Uradni postopki Mnenje
20.06.2017 Podatki, pridobljeni po ZDIJZ od UE 0712-1/2017/1281 Upravne enote, Delovna razmerja, Statistika in raziskovanje, Sindikati Mnenje
12.04.2018 Posredovanje osebnih podatkov lastnikov vozil 0712-1/2018/867 Upravne enote, Uradni postopki, Pridobivanje OP iz zbirk, Posredovanje OP med upravljavci Mnenje