Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana pred uporabo Splošne uredbe 2016/679 (pred 25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal po začetku uporabe Splošne uredbe, so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini.:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
19.10.2011 Posredovanje osebnih podatkov komunalnemu podjetju 0712-1/2011/2719 Občine Mnenje
03.11.2011 Posredovanje osebnih podatkov zaposlenih občinskemu svetu 0712-1/2011/2854 Občine Mnenje
10.11.2011 Objava osebnih podatkov občinskih svetnikov na internetni strani občine 0712-1/2011/3059 Občine Mnenje
28.12.2011 Posredovanje baze osebnih podatkov nazaj občini ob prenehanju javne službe 0712-1/2011/3490 Občine Mnenje
09.02.2012 Pridobivanje podatkov o stanju terjatev odjemalcev do najemnika 0712-1/2012/524 Občine Mnenje
20.02.2012 Župan pošilja rojstnodnevne čestitke 0712-1/2012/681 Občine Mnenje
19.06.2012 Javno pooblastilo za odločanje 0712-1/2012/1940 Občine Mnenje
04.07.2012 Uporaba naprave Birdwatch 0712-1/2012/1982 Občine Mnenje
19.08.2012 Zbiranje podpisov občanov za namen vložitve peticije pri županu občine 0712-1/2012/2500 Občine Mnenje
21.08.2012 Obdelavo OP vlagatelj zahteve za sofinanciranje mlečnih preparatov s strani občine 0712-1/2012/2574 Občine Mnenje
04.09.2012 Posredovanje baze uporabnikov ob prenehanju javne službe 0712-103/2012/2 Občine Mnenje
08.11.2012 Pridobitev podatka o najvišji plači v d.o.o. 0712-1/2012/3346 Občine Mnenje
21.12.2012 Posredovanje osebnih podatkov posameznikov, ki so vključeni v inst. varstvo socialno varstvenih zavodov 0712-1/2012/3790 Občine Mnenje
19.02.2013 Posredovanje osebnih podatkov zasebnikov, ki oddajajo sobe 0712-1/2013/388 Občine Mnenje
24.09.2014 Zbiranje osebnih podatkov, oddaja vrtičkov 0712-1/2014/3052 Občine Mnenje
27.10.2014 Volilna kampanija - pridobivanje naslovov določene populacije 0712-1/2014/3338 Občine Mnenje
19.11.2014 Podatki občine 0712-1/2014/3588 Občine Mnenje
15.12.2014 Obdelava OP prejemnikov pomoči ob naravnih nesrečah 0712-1/2014/3844 Občine Mnenje
18.03.2015 Komisija za pobude občanov, obdelava OP 0712-1/2015/797 Občine Mnenje
07.04.2015 Hramba zvočnih posnetkov sej mestnega sveta 0712-1/2015/1006 Občine Mnenje