Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana pred uporabo Splošne uredbe 2016/679 (pred 25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal po začetku uporabe Splošne uredbe, so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini.:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
15.01.2007 Posredovanje osebnih podatkov kršiteljev direktorju občinske uprave s strani prekrškovnega organa 0712-31/2007/2 Občine Mnenje
18.04.2007 Pridobivanje osebnih podatkov s strani občine 0712-370/2007/2 Občine Mnenje
23.05.2007 Posredovanje osebnih podatkov novorojencev občinam 0712-471/2007/3 Občine Mnenje
13.06.2007 Objava podatkov o članih občinske volilne komisije 0712-578/2007/2 Občine Mnenje
24.10.2007 Pridobivanje fotokopij osebne izkaznice s strani občine 0712-947/2007/2 Občine Mnenje
05.03.2008 Objava osebnih podatkov občinskih svetnikov na spletni strani 0712-244/2008/2 Občine Mnenje
26.03.2008 Podatki o premoženju, če je oseba zdravstveno zavarovana kot občan 0712-310/2008/2 Občine Mnenje
09.04.2008 Objava sklepov občinskega sveta na spletni strani 0712-251/2008/2 Občine Mnenje
24.04.2008 Dostop do podatkov v GERK 0712-310/2008/2 Občine Mnenje
08.05.2008 Preverjane podatkov o starših za zmanjšanje plačila za vrtec 0712-470/2008/2 Občine Mnenje
30.11.2008 Psredovanje osebnih podatkov občanov iz CRP krajevni skupnosti 0712-783/2008/2 Občine Mnenje
27.05.2009 Socialna kartica prosilcev pomoči pri humanitarnih organizacijah 0712-239/2009/2 Občine Mnenje
19.10.2009 Objava osebnih podatkov zaposlenih na občini v gradivih dostopnih na spletu 0712-2/2009/1061 Občine Mnenje
07.12.2009 Podatki o dolžnikih občine za občinski svet 0712-541/2009/2 Občine Mnenje
10.12.2009 Pridobivanje podatkov s strani pooblaščenega podjetja občin 0712-543/2009/2 Občine Mnenje
31.05.2010 Pridobivanje EMŠO od vlagateljev s strani občine 0712-2/2010/877 Občine Mnenje
30.05.2010 Zbiranje osebnih podatkov s strani občin za preverjanje upravičenosti do brezplačnega cepljenja 0712–270/2010/ Občine Mnenje
19.02.2011 Razkritje osebnih podatkov oseb, ki jim občina plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje 0712-1/2011/336 Občine Mnenje
18.08.2011 Osebni podatki vlagateljev vlog za občinski svet in dostop do magnetograma javne seje občinskega sveta 0712-1/2011/2193 Občine Mnenje
07.09.2011 Pogojena privolitev za objavo osebnih podatkov pri kandidaturi na javno funkcijo 0712-1/2011/2383 Občine Mnenje