Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana pred uporabo Splošne uredbe 2016/679 (pred 25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal po začetku uporabe Splošne uredbe, so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini.:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
14.10.2012 Pridobivanje podatkov o preusmeritvi pošte 0712-1/2012/3036 Upravni postopki Mnenje
10.09.2014 Upravni spor - prvostopenjski organ 0712-1/2014/2928 Upravni postopki Mnenje
31.08.2014 Vpogled v upravne spise tretjih oseb 0712-1/2014/2903 Upravni postopki Mnenje
22.09.2014 Posredovanje dokazil ZRSZ 0712-1/2014/3015 Upravni postopki Mnenje
28.09.2014 Izdajanje skupnih odločb souživalcem družinske pokojnine 0712-33/2014/2 Upravni postopki Mnenje
19.01.2015 UE H. mnenje 0712-1/2015/138 Upravni postopki Mnenje
02.03.2015 Navedba osebnih podatkov v okoljevarstvenem dovoljenju 0712-1/2015/577 Upravni postopki Mnenje
10.02.2016 Skupna odločba CSD - instuticionalno varstvo 0712-1/2016/341 Upravni postopki Mnenje
06.04.2016 Posredovanje zgodovinskih izpisov iz PRS v informatizirani obliki 0712-1/2016/796 EMŠO in davčna, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravljanje gospodarskih družb Mnenje
10.05.2016 Pridobivanje EMŠO tujca iz CRP v registrskih postopkih 0712-1/2016/1032 EMŠO in davčna, Posredovanje OP med upravljavci, Sodni postopki, Zbirke osebnih podatkov Mnenje
22.11.2017 Pravna podlaga študentskih servisov za obdelavo OP 0712-1/2017/2279 EMŠO in davčna, Posredovanje OP med upravljavci, Delovna razmerja Mnenje
10.02.2016 Osebni podatki v služnostni pogodbi 0712-1/2016/343 EMŠO in davčna, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
24.09.2017 Davčne številke etažnih lastnikov 0712-1/2017/1822 EMŠO in davčna, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
19.03.2018 Zbiranje podatka EMŠO s strani študentskih servisov 0712-1/2018/675 EMŠO in davčna, Delovna razmerja, Pridobivanje OP iz zbirk, Razno Mnenje
19.07.2006 Davčna številka ob nakupu na obroke 092-4/2006/461 EMŠO in davčna Mnenje
22.04.2007 Pridobitev hčerkine davčne številke 0712-408/2007/2 EMŠO in davčna Mnenje
12.11.2007 Prekomirno zbiranje OP za člane volilnih komisij 0712-963/2007/2 EMŠO in davčna Mnenje
12.11.2007 Upravičenost zahtev za posredovanje EMŠO 0712-992/2007/2 EMŠO in davčna Mnenje
03.01.2008 Pridobitev osebnega podatka s strani Cerkve za preveritev oseb 0712-1125/2007/2 EMŠO in davčna Mnenje
02.03.2008 Pridobivanje davčne številke komitentov 0712-186/2008/2 EMŠO in davčna Mnenje