Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana pred uporabo Splošne uredbe 2016/679 (pred 25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal po začetku uporabe Splošne uredbe, so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini.:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
25.09.2014 Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam 0712-1/2014/3051 Inšpekcijski postopki Mnenje
03.02.2015 Obdelava OP javnih uslužbencev na zapisniku o inšpekcijskem ogledu 0712-1/2015/278 Inšpekcijski postopki Mnenje
16.02.2015 Zajem podatkov iz zdravstvene dokumentacije pri izvajanju nadzora po ZPacP 0712-1/2015/358 Inšpekcijski postopki Mnenje
05.02.2016 Razkritje podatkov o otroku kot zavezancu za cepljenje in starših zdravniku s strani inšpektorja 0712-1/2016/294 Inšpekcijski postopki Mnenje
14.03.2018 Posredovanje osebnih podatkov očetu 0712-1/2018/601 Upravni postopki, Upravne enote, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
22.05.2008 Posredovanje podatkov UE za izračun veteranskega dodatka 0712-502/2008/2 Upravni postopki, Upravne enote Mnenje
07.06.2008 Stalno prebivališče, posredovanje vprašalnikov s strani upravne enote 0712-588/2008/2 Upravni postopki, Upravne enote Mnenje
12.11.2009 Objava na e-portalu, posredovanje OP iz evidenc 0712-492/2009/2 Upravni postopki, Upravne enote Mnenje
24.02.2011 Obravnava na upravni enoti 0712-1/2011/396 Upravni postopki, Upravne enote Mnenje
26.01.2018 Posredovanje osebnih podatkov zbornici iz razloga priprave predloga programa strokovnih nadzorov 0712-1/2018/137 Upravni postopki, Delovna razmerja, Pridobivanje OP iz zbirk, Posredovanje OP med upravljavci Mnenje
20.06.2016 Ugotavljanje stalnega prebivališča s pomočjo prič 0712-1/2016/1318 Upravni postopki, Uradni postopki, Upravne enote Mnenje
26.01.2016 Dopustnost kopiranja leasing pogodbe ob registraciji vozila 0712-1/2016/192 Upravni postopki, Uradni postopki Mnenje
03.06.2015 Ali lahko inšpektor vpogleda v račun pri stranki 0712-1/2015/1561 Upravni postopki, Razno Mnenje
19.04.2009 Zbiranje osebnih podatkov za zdravstvano zavarovanje, ki ga študentu sp-ju plačuje občina 0712-188/2009/2 Upravni postopki Mnenje
19.10.2009 Pogoji za varnostno preverjanje po ZZasV 0712-456/2009/2 Upravni postopki Mnenje
12.01.2010 Posredovanje dokumentacije komisiji za preprečevanje korupcije 0712-20/2010/2 Upravni postopki Mnenje
08.04.2010 Zdravniška zbornica, OP ob izvedbi izrednega strokovnega nadzora 0712-178/2010/2 Upravni postopki Mnenje
25.11.2011 Osebni podatki pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 0712-1/2011/3246 Upravni postopki Mnenje
03.01.2012 Posredovanje osebnih podatkov strank inšpekcijskim službam 0712-1/2011/3523 Upravni postopki Mnenje
06.03.2012 Posredovanje telefonske številke udeležencem v upravnem postopku 0712-1/2012/723 Upravni postopki Mnenje