Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana pred uporabo Splošne uredbe 2016/679 (pred 25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal po začetku uporabe Splošne uredbe, so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini.:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
22.05.2007 Zdravstvena dokumentacija v psihiatriji 0712-458/2007/2 Zdravstveni osebni podatki Mnenje
23.04.2007 Zdravstvena dokumentacija pokojne osebe 0712-389/2007/2 Zdravstveni osebni podatki Mnenje
30.08.2007 Zdravstvena dokumentacija ob zamenjavi zdravnika 0712-775/2007/2 Zdravstveni osebni podatki Mnenje
19.04.2007 Zdravstvena dokumentacija in zdravstveni pregled 0712-381/2007/2 Zdravstveni osebni podatki Mnenje
26.09.2007 Zdravniški pregled in kartoteka 0712-864/2007/2 Delovna razmerja Mnenje
08.04.2010 Zdravniška zbornica, OP ob izvedbi izrednega strokovnega nadzora 0712-178/2010/2 Upravni postopki Mnenje
16.02.2007 Zdravnikovo posredovanje zdravstvenega kartona zavarovanca zavarovalnici 0712-144/2006/2 Zdravstveni osebni podatki Mnenje
15.01.2007 Zdravnikova zahteva po predložitvi zdravstvenih podatkov sorodnikov pacienta 0712-154/2006/2 Zdravstveni osebni podatki Mnenje
17.12.2015 ZDA ne zagotavljajo ustrezne ravni varstva osebnih podatkov 0601-2/2010/13 Iznos osebnih podatkov v tretje države Mnenje
16.02.2007 Zbirke osebnih podatkov, ki jih o zaposlenih vodi delodajalec 0712-136/2007/2 Delovna razmerja, Register zbirk osebnih podatkov Mnenje
05.07.2006 Zbirke osebnih podatkov, ki jih je potrebno prijaviti v register 092-4/2006/406 Register zbirk osebnih podatkov Mnenje
23.02.2017 Zbirka zdravnikov za neposredno trženje in katalog 0712-1/2017/245 Neposredno trženje, nagradne igre Mnenje
22.11.2006 Zbirka upravnih zadev in evidenca spisov kot zbirki osebnih podatkov 0712-355/2006/2 Register zbirk osebnih podatkov Mnenje
20.10.2006 Zbirka osebnih podatkov, ki nastane ob sklepanju avtorskih pogodb 0712-256/2006/2 Register zbirk osebnih podatkov Mnenje
17.05.2007 Zbirka osebnih podatkov o bivših zaposlenih 0712-430/2007/2 Delovna razmerja Mnenje
23.05.2007 Zbirka osebnih podatkov in struktura nizov 0712-456/2007/2 Register zbirk osebnih podatkov Mnenje
22.11.2007 Zbirka OP, ki nastane z nagradno igro in njen vpis v register 0712-1038/2007/2 Neposredno trženje, nagradne igre Mnenje
01.12.2010 Zbiranje zdravstvenih podatkov s strani javnega stanovanjskega sklada 0712-2/2010/2158 Mnenje
10.10.2009 Zbiranje zdravstvenih osebnih podatkov na centrih za socialno delo 0712 - 2/2009/1060 Postopki na centrih za socialno delo Mnenje
04.04.2009 Zbiranje zasebnih e-naslovov s strani delodajalca 0712-109/2009/2 Delovna razmerja Mnenje