Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana pred uporabo Splošne uredbe 2016/679 (pred 25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal po začetku uporabe Splošne uredbe, so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini.:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
28.03.2016 Slepi video nadzor 0712-1/2016/704 Občine, Vrtec Mnenje
26.09.2016 Poimenski seznam otrok občini 0712-1/2016/1961 Občine, Posredovanje OP med upravljavci Mnenje
28.03.2016 Objava sej občinskega sveta na spletu 0712-1/2016/716 Občine, Mediji, fotografije kot OP Mnenje
29.03.2015 Pridobitev osebnih podatkov od občine 0712-1/2015/923 Občine, Društva Mnenje
06.12.2017 Pridobivanje osebnih podatkov s strani stanovanjskega sklada 0712-1/2017/2397 Občine, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Uradni postopki, Upravni postopki Mnenje
24.04.2016 Objava točkovanja za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem 0712-1/2016/944 Občine, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
11.09.2016 Enoten obračun storitev javnih podjetij 0712-1/2016/1793 Občine, Pogodbena obdelava OP, Razno Mnenje
04.07.2017 Objava imen in priimkov nadzorovanih oseb v končnem poročilu nadzornega odbora 0712-1/2017/1364 Občine, Svetovni splet Mnenje
09.01.2018 Objava zvočnih posnetkov sej občinskega sveta 0712-1/2017/2611 Občine, Svetovni splet Mnenje
25.10.2016 Pridobivanje OP članov sveta staršev 0712-1/2016/2164 Občine, Šolstvo Mnenje
22.10.2017 Objava telefonske številke javnega uslužbenca 0712-1/2017/2066 Občine, Delovna razmerja, Svetovni splet Mnenje
30.09.2015 Posredovanje plačilnih list zaposlenih v občini in v javnih zavodih 0712-1/2015/2469 Občine, Delovna razmerja Mnenje
19.06.2018 Obdelava osebnih podatkov kandidatov na lokalnih volitvah 0712-3/2018/750 Občine, Uradni postopki, Svetovni splet Mnenje
09.02.2017 Osebni podatki bivših članov sveta krajevne skupnosti na spletu 0712-1/2017/250 Občine, Uradni postopki, Razno Mnenje
11.10.2017 Mnenje glede objave čestitk za jubileje v občinskem glasilu 0712-1/2017/1977 Občine, Razno Mnenje
19.10.2005 Osebna imena v poročilih občinskega nadzornega odbora 751-01-23/2005 (2361) Občine Mnenje
13.07.2006 Objava najemnikov stanovanj neplačnikov v javnem glasilu občine 0712-24/2006/2 Občine Mnenje
23.08.2006 Posredovanje osebnih podatkov občini za potrebe javnega natečaja 0712-114/2006/2 Občine Mnenje
09.11.2006 Pošiljanje rojstnodnevnih čestitk občanom s strani občine 0712-290/2006/2 Občine Mnenje
09.09.2006 Osebni podatki, ki jih občina lahko zahteva od izvajalcev zdravstvenih storitev na podlagi pogodb o financiranju 0712-286/2006/2 Občine Mnenje