Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Etažni lastniki

+ -

IP v okviru tega poglavja najpogosteje rešuje prijave posameznikov, ki se nanašajo na nedovoljeno objavo neplačnikov na oglasni deski v večstanovanjskih stavbah. Prekršek v večini primerov storijo upravniki večstanovanjskih stavb. Lastniki stanovanj so pri skupnih stroških upravičeni izvedeti, kdo ne plačuje skupnih stroškov, saj le tako lahko izvejo, proti komu vložiti morebitni regresni zahtevek. Vendar pa je način, da se seznam plačnikov in neplačnikov obesi na oglasni deski bloka nepravilen, saj se tako razkrijejo osebni podatki lastnikov stanovanj vsem, ki imajo dostop do oglasne deske – torej širokemu krogu ljudi. Takšna obdelava osebnih podatkov je nezakonita in v nasprotju s splošnimi načeli varstva osebnih podatkov iz člena 5 Splošne uredbe. 

Pravilen način obveščanja drugih lastnikov stanovanj o plačnikih / neplačnikih je, da upravnik večstanovanjske hiše o plačnikih / neplačnikih obvesti vsakega lastnika posebej, na primer z obvestilom v zaprti kuverti, ki jo vloži v poštni nabiralnik. Tako se osebni podatki lastnikov stanovanj ne razkrivajo drugim, sami lastniki pa so še vedno pravilno in zadostno obveščeni. 

Osebni podatki lastnikov stanovanj pa morajo biti varovani v primerih, ko gre za individualne stroške, torej stroške, ki niso skupni. V tem primeru upravniki večstanovanjskih hiš ne smejo izobešati osebnih podatkov plačnikov / neplačnikov na oglasno desko, kakor tudi ne smejo o plačilih / neplačilih obveščati drugih lastnikov. Strošek, ki ni del skupnih stroškov, je namreč osebni podatek posameznega lastnika. 

Upravniki večstanovanjskih zgradb pogosto spregledajo tudi osebne podatke, navedene v letnem poročilu. Tako se npr. pogosto zgodi, da v letno poročilo zapišejo osebni podatek osebe, ki je povzročila stroške izvršbe. Tudi to pomeni nepotrebno in nezakonito obdelavo osebnih podatkov. 

Vse zgoraj navedeno ne velja, če je upravnik za drugačen način (torej za objavo) predčasno pridobil osebno (priporočamo pisno) privolitev vsakega posameznika posebej. Privolitev mora biti skladna s standardi oziroma pogoji Splošne uredbe. Kratek opis, kdaj je privolitev ustrezna po Splošni uredbi, je dostopen tukaj.  

Splošna uredba za nezakonito obdelavo osebnih podatkov predpisuje globo do 20 000 000 EUR ali v primeru družbe v znesku do 4 % skupnega svetovnega letnega prometa v preteklem proračunskem letu, odvisno od tega, kateri znesek je višji.

IP je na temo obdelave osebnih podatkov etažnih lastnikov izdal Smernice za upravnike večstanovanjskih stavb,   ki so še vedno aktualne, saj se večinoma nanašajo na področno ureditev po Stanovanjskem zakonu, ki ga Splošna uredba ne spreminja. V vsakem primeru pa pri uporabi starejših gradiv velja iz previdnosti preveriti, ali ugotovitev še ustreza aktualni zakonodaji varstva osebnih podatkov. 

Največ napak v večstanovanjskih stavbah pa IP opaža pri videonadzoru. O tem podrobneje v posebnem poglavju iz omenjenih smernic.