https://www.ip-rs.si/zakonodaja/2019-02-26T09:39:54Z1.0https://www.ip-rs.si/zakonodaja/ustava/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/aktualne-novice/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/pooblascena-oseba-za-varstvo-podatkov/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/ocena-ucinka-v-zvezi-z-varstvom-podatkov/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/ocena-ucinka-v-zvezi-z-varstvom-podatkov/kriteriji-za-oceno-ustreznosti-izvedene-ocene-ucinkov/2019-02-26T09:39:54Z0.6https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/pogodbena-obdelava/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/evidenca-dejavnosti-obdelave/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/prijava-krsitev-varnosti/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/uporabna-gradiva/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/evropski-odbor-za-varstvo-podatkov/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/evropski-odbor-za-varstvo-podatkov/delovna-skupina-iz-clena-29-arhiv/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-informacijskem-pooblascencu/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov/pravilnik-o-zaracunavanju-stroskov-pri-izvrsevanju-pravice-posameznika-do-seznanitve-z-lastnimi-osebnimi-podatki/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov/pravilnik-o-metodologiji-vodenja-registra-zbirk-osebnih-podatkov/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov/pravilnik-o-pridobivanju-potrebnih-informacij-za-odlocanje-o-iznosu-osebnih-podatkov-v-tretje-drzave/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-dostopu-do-informacij-javnega-znacaja/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-dostopu-do-informacij-javnega-znacaja/pravilnik-o-vzpostavitvi-in-vodenju-registra-zavezancev-za-informacije-javnega-znacaja/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-dostopu-do-informacij-javnega-znacaja/uredba-o-posredovanju-in-ponovni-uporabi-informacij-javnega-znacaja/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-inspekcijskem-nadzoru/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-splosnem-upravnem-postopku/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/nc/zakonodaja/mednarodni-predpisi/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2019/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2018/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2017/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2016/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2015/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2014/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2013/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2012/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2011/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2010/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2009/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2008/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2007/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/koliko-stane/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/obrazci/pravice-pacientov/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/koliko-stane/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-za-medije/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/publikacije/letna-porocila/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/publikacije/porocila/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/publikacije/multimedija/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/osebna-izkaznica/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/pristojnosti/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/pristojnosti/varstvo-osebnih-podatkov/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/pristojnosti/varstvo-osebnih-podatkov/zakon-o-elektronskih-komunikacijah/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/pristojnosti/varstvo-osebnih-podatkov/zakon-o-pacientovih-pravicah/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/pristojnosti/varstvo-osebnih-podatkov/zakon-o-osebni-izkaznici-in-zakon-o-potnih-listinah/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/pristojnosti/varstvo-osebnih-podatkov/zakon-o-bancnistvu/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/pristojnosti/varstvo-osebnih-podatkov/uredba-o-izvajanju-uredbe-o-drzavljanski-pobudi/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/pristojnosti/informacije-javnega-znacaja/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacijska-pooblascenka/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/namestniki/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/vodja-mednarodnega-sodelovanja-in-nadzora/2019-04-16T12:24:05Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/generalna-sekretarka/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/zaposleni/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/zaposleni/svetovalci/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/zaposleni/drzavni-nadzorniki/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/zaposleni/raziskovalci/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/zaposleni/drugi-zaposleni/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/javni-natecaji/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/javni-natecaji/arhiv-javnih-natecajev/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/javni-razpisi/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/javni-razpisi/arhiv-javih-razpisov/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/javna-narocila/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/javna-narocila/arhiv-javnih-narocil/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/interni-akti-informacijskega-pooblascenca/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/letna-porocila/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/o-spletni-strani/2019-03-13T12:01:21Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/uporabne-povezave/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/2019-02-26T09:39:54Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/vis/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/wp-29/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/iwgdpt/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/europol/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/schengen/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/schengen-pravni-okvir/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/schengen-kateri-osebni-podatki-se-obdelujejo-v-sis/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/schengen-kdo-lahko-uporablja-podatke-iz-sis-ii/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/schengen-kaj-je-urad-sirene/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/schengen-kdo-izvaja-nadzor-nad-obdelavo-osebnih-podatkov-v-okviru-sis/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/schengen-kaksne-pravice-imam-v-zvezi-z-obdelavo-mojih-osebnih-podatkov-v-sis-ii/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/carine/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/eurodac/2019-02-26T09:39:54Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/t-pd/2019-03-04T14:50:37Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/mednarodna-konferenca-pooblascencev-za-varstvo-podatkov-in-zasebnost-icdpcc/2019-02-26T09:39:54Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/pravice-posameznika-v-zvezi-z-mednarodnimi-zbirkami-osebnih-podatkov/2019-02-26T09:39:54Z0.8