https://www.ip-rs.si/zakonodaja/2018-09-10T11:13:42Z1.0https://www.ip-rs.si/zakonodaja/ustava/2017-08-04T10:39:25Z0.9https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/2017-08-04T10:39:25Z0.9https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/aktualne-novice/2018-05-14T15:08:35Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/2018-07-20T16:03:35Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/pooblascena-oseba-za-varstvo-podatkov/2018-07-20T13:32:15Z0.7https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/ocena-ucinka-v-zvezi-z-varstvom-podatkov/2018-07-20T13:35:22Z0.7https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/ocena-ucinka-v-zvezi-z-varstvom-podatkov/kriteriji-za-oceno-ustreznosti-izvedene-ocene-ucinkov/2018-07-20T13:45:29Z0.6https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/2018-07-20T13:38:48Z0.7https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/pogodbena-obdelava/2018-07-20T13:41:23Z0.7https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/evidenca-dejavnosti-obdelave/2018-07-20T13:47:55Z0.7https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/prijava-krsitev/2018-07-20T13:50:37Z0.7https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori/2018-07-20T15:58:33Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/uporabna-gradiva/2018-05-14T15:10:46Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/mnenja-in-smernice-eu/2018-07-20T16:00:36Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-informacijskem-pooblascencu/2017-08-04T10:39:25Z0.9https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov/2017-08-04T10:39:25Z0.9https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov/pravilnik-o-zaracunavanju-stroskov-pri-izvrsevanju-pravice-posameznika-do-seznanitve-z-lastnimi-osebnimi-podatki/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov/pravilnik-o-metodologiji-vodenja-registra-zbirk-osebnih-podatkov/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov/pravilnik-o-pridobivanju-potrebnih-informacij-za-odlocanje-o-iznosu-osebnih-podatkov-v-tretje-drzave/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-dostopu-do-informacij-javnega-znacaja/2017-08-04T10:39:25Z0.9https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-dostopu-do-informacij-javnega-znacaja/pravilnik-o-vzpostavitvi-in-vodenju-registra-zavezancev-za-informacije-javnega-znacaja/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-dostopu-do-informacij-javnega-znacaja/uredba-o-posredovanju-in-ponovni-uporabi-informacij-javnega-znacaja/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-inspekcijskem-nadzoru/2017-08-04T10:39:25Z0.9https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-splosnem-upravnem-postopku/2017-08-04T10:39:25Z0.9https://www.ip-rs.si/nc/zakonodaja/mednarodni-predpisi/2017-08-04T10:39:25Z0.9https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2018/2018-01-10T12:58:20Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2017/2018-01-10T13:18:16Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2016/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2015/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2014/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2013/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2012/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2011/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2010/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2009/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2008/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/zakonodaja/pripombe-informacijskega-pooblascenca-na-predloge-predpisov/2007/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/2018-07-20T13:53:19Z0.9https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/koliko-stane/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/obrazci/pravice-pacientov/2018-07-20T13:55:36Z0.9https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/2018-07-20T14:02:09Z0.9https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/koliko-stane/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-za-medije/2018-07-20T14:04:07Z0.9https://www.ip-rs.si/publikacije/letna-porocila/2018-07-20T16:12:18Z0.9https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/2018-07-20T16:14:07Z0.9https://www.ip-rs.si/publikacije/porocila/2018-07-20T16:15:17Z0.9https://www.ip-rs.si/publikacije/multimedija/2018-07-20T16:16:54Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/osebna-izkaznica/2017-08-04T10:39:25Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/pristojnosti/2017-08-04T10:39:25Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/pristojnosti/varstvo-osebnih-podatkov/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/pristojnosti/varstvo-osebnih-podatkov/zakon-o-elektronskih-komunikacijah/2017-08-04T10:39:25Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/pristojnosti/varstvo-osebnih-podatkov/zakon-o-pacientovih-pravicah/2017-08-04T10:39:25Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/pristojnosti/varstvo-osebnih-podatkov/zakon-o-osebni-izkaznici-in-zakon-o-potnih-listinah/2017-08-04T10:39:25Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/pristojnosti/varstvo-osebnih-podatkov/zakon-o-bancnistvu/2017-08-04T10:39:25Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/pristojnosti/varstvo-osebnih-podatkov/uredba-o-izvajanju-uredbe-o-drzavljanski-pobudi/2017-08-04T10:39:25Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/pristojnosti/informacije-javnega-znacaja/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacijska-pooblascenka/2017-08-04T10:39:25Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/namestniki/2017-08-04T10:39:25Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/generalna-sekretarka/2017-08-04T10:39:25Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/zaposleni/2017-08-04T10:39:25Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/zaposleni/svetovalci/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/zaposleni/drzavni-nadzorniki/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/zaposleni/raziskovalci/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/zaposleni/drugi-zaposleni/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/2017-08-04T10:39:25Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/javni-natecaji/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/javni-natecaji/arhiv-javnih-natecajev/2017-08-04T10:39:25Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/javni-razpisi/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/javni-razpisi/arhiv-javih-razpisov/2017-08-04T10:39:25Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/javna-narocila/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/javna-narocila/arhiv-javnih-narocil/2017-08-04T10:39:25Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/interni-akti-informacijskega-pooblascenca/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/letna-porocila/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/o-spletni-strani/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/uporabne-povezave/2017-08-04T10:39:25Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/2017-08-04T10:39:25Z0.9https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/2017-08-04T10:39:25Z0.8https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/vis/2017-10-26T14:35:55Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/wp-29/2017-08-04T10:39:25Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/iwgdpt/2017-08-04T10:39:25Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/europol/2018-02-27T08:56:15Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/schengen/2017-10-26T16:37:46Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/pravni-okvir/2017-10-26T16:37:35Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/schengen-kateri-osebni-podatki-se-obdelujejo-v-sis/2017-10-26T16:38:00Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/schengen-kdo-lahko-uporablja-podatke-iz-sis-ii/2017-10-26T16:38:15Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/schengen-kaj-je-urad-sirene/2017-10-26T16:38:26Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/schengen-kdo-izvaja-nadzor-nad-obdelavo-osebnih-podatkov-v-okviru-sis/2017-10-26T16:38:35Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/schengen-kaksne-pravice-imam-v-zvezi-z-obdelavo-mojih-osebnih-podatkov-v-sis-ii/2017-10-26T16:38:44Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/carine/2017-08-04T10:39:25Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/eurodac/2017-08-04T10:39:25Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/sodelovanje-v-mednarodnih-delovnih-telesih/tp-d/2017-08-04T10:39:25Z0.7https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/mednarodno-delovanje-informacijskega-pooblascenca/pravice-posameznika-v-zvezi-z-mednarodnimi-zbirkami-osebnih-podatkov/2017-08-04T10:39:25Z0.8