Informacijski pooblaščenec https://www.ip-rs.si/ Novice / news en.UTF-8 TYPO3 News Wed, 21 Feb 2018 15:32:09 +0100 Wed, 21 Feb 2018 15:32:09 +0100 TYPO3 EXT:news Informacijski pooblaščenec (IP) je zaključil postopek nadzora obdelave telefonskih številk za namene goljufivega trženja vinjet po polovični ceni - končni uporabnik premijske telefonske številke je na Sejšelih, zadeva je predana organom pregona + 1081 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-ip-je-zakljucil-postopek-nadzora-obdelave-telefonskih-stevilk-1081/ news-1081 Informacijska pooblaščenka: Splošna uredba, vključno z imenovanjem pooblaščenih oseb ni razlog za paniko, treba pa se je aktivno lotiti dela + 1080 https://www.ip-rs.si/novice/informacijska-pooblascenka-splosna-uredba-vkljucno-z-imenovanjem-pooblascenih-oseb-ni-ra-1080/ news-1080 Informacijski pooblaščenec že uvedel postopek inšpekcijskega nadzora komercialnih SMS sporočil Hallokupon.si za nakup vinjete po polovični ceni + 1077 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-ze-uvedel-postopek-inspekcijskega-nadzora-komercialnih-sms-spor-1077/ news-1077 Prijave na dogodek ob Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov, ki bo 26. 1. 2018, zaradi zasedenosti niso več možne. V kolikor bomo organizirali novo predavanje, bo to objavljeno na spletni stani Informacijskega pooblaščenca. + 1078 https://www.ip-rs.si/novice/prijave-na-dogodek-ob-evropskem-dnevu-varstva-osebnih-podatkov-ki-bo-26-1-2018-zaradi-1078/ news-1078 Vabilo na posvet ob Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov + 1076 https://www.ip-rs.si/novice/vabilo-na-posvet-ob-evropskem-dnevu-varstva-osebnih-podatkov-1076/ news-1076 Opozorilo glede ponudb različnih usposabljanj za DPO + 1075 https://www.ip-rs.si/novice/opozorilo-glede-ponudb-razlicnih-usposabljanj-za-dpo-1075/ news-1075 Sporočilo za javnost - Nove smernice o privolitvi bodo v pomoč upravljavcem zbirk osebnih podatkov + 1074 https://www.ip-rs.si/novice/sporocilo-za-javnost-nove-smernice-o-privolitvi-bodo-v-pomoc-upravljavcem-zbirk-osebnih-1074/ news-1074 Informacijski pooblaščenec izdal smernice o ocenah učinka na varstvo osebnih podatkov kot pomoč upravljavcem in obdelovalcem zbirk osebnih podatkov - sporočilo za javnost + 1073 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-izdal-smernice-o-ocenah-ucinka-na-varstvo-osebnih-podatkov-kot-1073/ news-1073 Informacijski pooblaščenec (IP) je po več pobudah izvedel inšpekcijske nadzore nad zakonitostjo obdelave osebnih podatkov o bolniških odsotnostih zaposlenih + 1072 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-ip-je-po-vec-pobudah-izvedel-inspekcijske-nadzore-nad-zakonit-1072/ news-1072 Sporočilo za javnost - Ministrstvo za okolje s predlogom ZVO-2 zmanjšuje transparentnost na področju varstva okolja + 1071 https://www.ip-rs.si/novice/sporocilo-za-javnost-ministrstvo-za-okolje-s-predlogom-zvo-2-zmanjsuje-transparentnost-n-1071/ news-1071 Sporna uporaba videonadzornih sistemov, ki vodilnim omogočajo prek osebnega računalnika, tablice ali pametnega telefona dostopanje do t.i. žive slike, ki jo prikazujejo kamere v delovnih prostorih + 1070 https://www.ip-rs.si/novice/sporna-uporaba-videonadzornih-sistemov-ki-vodilnim-omogocajo-prek-osebnega-racunalnika-t-1070/ news-1070 Skupno stališče IP in AKOS glede obdelave podatkov o uporabi storitev digitalne televizije + 1069 https://www.ip-rs.si/novice/skupno-stalisce-ip-in-akos-glede-obdelave-podatkov-o-uporabi-storitev-digitalne-televizije-1069/ news-1069 Dogodek ob svetovnem dnevu pravice vedeti + 1068 https://www.ip-rs.si/novice/dogodek-ob-svetovnem-dnevu-pravice-vedeti-1068/ news-1068 Informacijski pooblaščenec v inšpekcijskem postopku ni ugotovil kršitev s strani Pošte Slovenije + 1067 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-v-inspekcijskem-postopku-ni-ugotovil-krsitev-s-strani-poste-slo-1067/ news-1067 Sporočilo za javnost - Informacijski pooblaščenec je zaprosil Varuha človekovih pravic za vložitev zahteve za oceno ustavnosti ZNPPol-A, zato vsekakor pozdravlja njegovo odločitev + 1066 https://www.ip-rs.si/novice/sporocilo-za-javnost-informacijski-pooblascenec-je-zaprosil-varuha-clovekovih-pravic-za-1066/ news-1066 Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije vabi na posvet ob svetovnem Dnevu pravice vedeti. + 1065 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-republike-slovenije-vabi-na-posvet-ob-svetovnem-dnevu-pravice-1065/ news-1065 Kaj storiti glede GDPR sedaj + 1064 https://www.ip-rs.si/novice/kaj-storiti-glede-gdpr-sedaj-1064/ news-1064 ESČP - delodajalci nimajo splošne pravice do nadzora elektronskih komunikacij zaposlenih + 1063 https://www.ip-rs.si/novice/escp-delodajalci-nimajo-splosne-pravice-do-nadzora-elektronskih-komunikacij-zaposlenih-1063/ news-1063 Sporazum med EU in Kanado o zbiranju podatkov letalskih potnikov ne zagotavlja ustreznega varstva osebnih podatkov in terja ponovni razmislek o t.i. PNR direktivi EU ter posledično o zadnji noveli Zakona o nalogah in pooblastilih policije + 1062 https://www.ip-rs.si/novice/sporazum-med-eu-in-kanado-o-zbiranju-podatkov-letalskih-potnikov-ne-zagotavlja-ustreznega-1062/ news-1062 Nadgradnja spletne strani + 1060 https://www.ip-rs.si/novice/nadgradnja-spletne-strani-1060/ news-1060