Informacijski pooblaščenec https://www.ip-rs.si/ Novice / news en.UTF-8 TYPO3 News Sun, 17 Jan 2021 19:29:34 +0000 Sun, 17 Jan 2021 19:29:34 +0000 TYPO3 EXT:news Informacijski pooblaščenec ne bo uvedel inšpekcijskega postopka glede javne objave plač zaposlenih na MNZ, ker ni razvidnih kršitev varstva osebnih podatkov, v morebitne druge zakonske izjeme glede prostega dostopa pa se ne sme spuščati + 1220 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-ne-bo-uvedel-inspekcijskega-postopka-glede-javne-objave-plac-za-1220/ news-1220 Prenosi osebnih podatkov v Združeno kraljestvo lahko še naprej nemoteno potekajo + 1219 https://www.ip-rs.si/novice/prenosi-osebnih-podatkov-v-zdruzeno-kraljestvo-lahko-se-naprej-nemoteno-potekajo-1219/ news-1219 Nova pravila za uporabo brezpilotnih zrakoplovov (dronov) + 1218 https://www.ip-rs.si/novice/nova-pravila-za-uporabo-brezpilotnih-zrakoplovov-dronov-1218/ news-1218 Nove smernice o varstvu osebnih podatkov za društva + 1216 https://www.ip-rs.si/novice/nove-smernice-o-varstvu-osebnih-podatkov-za-drustva-1216/ news-1216 Prekomerna objava osebnih podatkov pri vročanju z javnim naznanilom tudi pri nekaterih drugih organih – centri za socialno delo in Policija + 1215 https://www.ip-rs.si/novice/prekomerna-objava-osebnih-podatkov-pri-vrocanju-z-javnim-naznanilom-tudi-pri-nekaterih-dru-1215/ news-1215 Gre pri vezavi pravice do gibanja na aktivacijo aplikacije za diskriminacijo? + 1214 https://www.ip-rs.si/novice/gre-pri-vezavi-pravice-do-gibanja-na-aktivacijo-aplikacije-za-diskriminacijo-1214/ news-1214 Kaj mora vsakdo vedeti o varstvu osebnih podatkov? + 1213 https://www.ip-rs.si/novice/kaj-mora-vsakdo-vedeti-o-varstvu-osebnih-podatkov-1213/ news-1213 Priporočila AKOS: kako do interneta in kaj lahko končni uporabniki storijo ob njegovem nedelovanju? + 1210 https://www.ip-rs.si/novice/priporocila-akos-kako-do-interneta-in-kaj-lahko-koncni-uporabniki-storijo-ob-njegovem-ned-1210/ news-1210 Prej javno dostopne pravnomočne sodbe, po sodbi Vrhovnega sodišča v praksi niso več dostopne - odziv na sporočilo za javnost Vrhovnega sodišča RS glede dostopa javnosti do sodb sodišč + 1209 https://www.ip-rs.si/novice/prej-javno-dostopne-pravnomocne-sodbe-po-sodbi-vrhovnega-sodisca-v-praksi-niso-vec-dosto-1209/ news-1209 Za izvoznike podatkov: objavljena nova priporočila EDPB za prenose podatkov v tretje države po Schrems II sodbi + 1208 https://www.ip-rs.si/novice/za-izvoznike-podatkov-objavljena-nova-priporocila-edpb-za-prenose-podatkov-v-tretje-drzav-1208/ news-1208 Ustanovna konferenca »Iniciative 2020« + 1207 https://www.ip-rs.si/novice/ustanovna-konferenca-iniciative-2020-1207/ news-1207 »Etika pri ponovni uporabi podatkov v digitalni družbi« - dogodek ob svetovnem dnevu pravice vedeti + 1206 https://www.ip-rs.si/novice/etika-pri-ponovni-uporabi-podatkov-v-digitalni-druzbi-dogodek-ob-svetovnem-dnevu-pravi-1206/ news-1206 Vsesplošno merjenje temperature ni obvezno niti smiselno + 1205 https://www.ip-rs.si/novice/vsesplosno-merjenje-temperature-ni-obvezno-niti-smiselno-1205/ news-1205 Napoved dogodka ob Svetovnem dnevu pravice vedeti + 1204 https://www.ip-rs.si/novice/napoved-dogodka-ob-svetovnem-dnevu-pravice-vedeti-1204/ news-1204 O ukrepih za preprečevanje širjenja Covid-19 mora presojati medicinska stroka + 1203 https://www.ip-rs.si/novice/o-ukrepih-za-preprecevanje-sirjenja-covid-19-mora-presojati-medicinska-stroka-1203/ news-1203 O zakonitosti pošiljanja SMS sporočil za promocijo aplikacije #OstaniZdrav s strani operaterjev odloča AKOS + 1202 https://www.ip-rs.si/novice/o-zakonitosti-posiljanja-sms-sporocil-za-promocijo-aplikacije-ostanizdrav-s-strani-operat-1202/ news-1202 Objavljene nove smernice EDPB: o upravljavcih in obdelovalcih ter ciljanju na spletnih družbenih omrežjih + 1201 https://www.ip-rs.si/novice/objavljene-nove-smernice-edpb-o-upravljavcih-in-obdelovalcih-ter-ciljanju-na-spletnih-dru-1201/ news-1201 Informacijski pooblaščenec po sklepu Ustavnega sodišča iz leta 2013 ne sme posegati v postopke drugih pristojnih organov, torej tudi ne Inšpektorata za notranje zadeve pri pregledu dela Policije ali NPU + 1200 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-po-sklepu-ustavnega-sodisca-iz-leta-2013-ne-sme-posegati-v-pos-1200/ news-1200 Informacijski pooblaščenec (IP) ponovno opozarja na neustrezne pravne podlage za delovanje aplikacije COVID - ocena učinkov ne more sanirati pomanjkljivosti veljavnega zakona, na kar je IP aktivno opozarjal pred sprejemom zakona + 1199 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-ip-ponovno-opozarja-na-neustrezne-pravne-podlage-za-delovanje-1199/ news-1199 Nova infografika - GDPR na kratko + 1198 https://www.ip-rs.si/novice/nova-infografika-gdpr-na-kratko-1198/ news-1198