Informacijski pooblaščenec https://www.ip-rs.si/ Novice / news en.UTF-8 TYPO3 News Wed, 28 Oct 2020 11:22:12 +0000 Wed, 28 Oct 2020 11:22:12 +0000 TYPO3 EXT:news Ustanovna konferenca »Iniciative 2020« + 1207 https://www.ip-rs.si/novice/ustanovna-konferenca-iniciative-2020-1207/ news-1207 »Etika pri ponovni uporabi podatkov v digitalni družbi« - dogodek ob svetovnem dnevu pravice vedeti + 1206 https://www.ip-rs.si/novice/etika-pri-ponovni-uporabi-podatkov-v-digitalni-druzbi-dogodek-ob-svetovnem-dnevu-pravi-1206/ news-1206 Vsesplošno merjenje temperature ni obvezno niti smiselno + 1205 https://www.ip-rs.si/novice/vsesplosno-merjenje-temperature-ni-obvezno-niti-smiselno-1205/ news-1205 Napoved dogodka ob Svetovnem dnevu pravice vedeti + 1204 https://www.ip-rs.si/novice/napoved-dogodka-ob-svetovnem-dnevu-pravice-vedeti-1204/ news-1204 O ukrepih za preprečevanje širjenja Covid-19 mora presojati medicinska stroka + 1203 https://www.ip-rs.si/novice/o-ukrepih-za-preprecevanje-sirjenja-covid-19-mora-presojati-medicinska-stroka-1203/ news-1203 O zakonitosti pošiljanja SMS sporočil za promocijo aplikacije #OstaniZdrav s strani operaterjev odloča AKOS + 1202 https://www.ip-rs.si/novice/o-zakonitosti-posiljanja-sms-sporocil-za-promocijo-aplikacije-ostanizdrav-s-strani-operat-1202/ news-1202 Objavljene nove smernice EDPB: o upravljavcih in obdelovalcih ter ciljanju na spletnih družbenih omrežjih + 1201 https://www.ip-rs.si/novice/objavljene-nove-smernice-edpb-o-upravljavcih-in-obdelovalcih-ter-ciljanju-na-spletnih-dru-1201/ news-1201 Informacijski pooblaščenec po sklepu Ustavnega sodišča iz leta 2013 ne sme posegati v postopke drugih pristojnih organov, torej tudi ne Inšpektorata za notranje zadeve pri pregledu dela Policije ali NPU + 1200 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-po-sklepu-ustavnega-sodisca-iz-leta-2013-ne-sme-posegati-v-pos-1200/ news-1200 Informacijski pooblaščenec (IP) ponovno opozarja na neustrezne pravne podlage za delovanje aplikacije COVID - ocena učinkov ne more sanirati pomanjkljivosti veljavnega zakona, na kar je IP aktivno opozarjal pred sprejemom zakona + 1199 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-ip-ponovno-opozarja-na-neustrezne-pravne-podlage-za-delovanje-1199/ news-1199 Nova infografika - GDPR na kratko + 1198 https://www.ip-rs.si/novice/nova-infografika-gdpr-na-kratko-1198/ news-1198 Postopek Informacijskega pooblaščenca - vpogledi v osebne podatke politikov + 1197 https://www.ip-rs.si/novice/postopek-informacijskega-pooblascenca-vpogledi-v-osebne-podatke-politikov-1197/ news-1197 Sodišče Evropske unije razveljavilo Zasebnostni ščit za prenos podatkov v ZDA (Privacy Shield), standardne pogodbene klavzule ostajajo v veljavi + 1196 https://www.ip-rs.si/novice/sodisce-evropske-unije-razveljavilo-zasebnostni-scit-za-prenos-podatkov-v-zda-privacy-shi-1196/ news-1196 Na voljo je uraden vzorec pogodbe o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov, potrjen s strani Evropskega odbora za varstvo podatkov + 1195 https://www.ip-rs.si/novice/na-voljo-je-uraden-vzorec-pogodbe-o-pogodbeni-obdelavi-osebnih-podatkov-potrjen-s-strani-1195/ news-1195 Informacijski pooblaščenec Državnemu zboru predlaga, da ne potrdi določb glede spremljanja lokacij državljanov in glede obvezne aplikacije za sledenje stikov + 1194 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-drzavnemu-zboru-predlaga-da-ne-potrdi-dolocb-glede-spremljanja-1194/ news-1194 Vlada kljub vsemu želi zbirati tudi podatke o naših lokacijah + 1193 https://www.ip-rs.si/novice/vlada-kljub-vsemu-zeli-zbirati-tudi-podatke-o-nasih-lokacijah-1193/ news-1193 Aplikacija za sledenje stikom bi morala biti prostovoljna, pravne podlage pa izrecno opredeljene + 1192 https://www.ip-rs.si/novice/aplikacija-za-sledenje-stikom-bi-morala-biti-prostovoljna-pravne-podlage-pa-izrecno-opre-1192/ news-1192 Predlog zakona glede aplikacija za sledenje kontaktov + 1191 https://www.ip-rs.si/novice/predlog-zakona-glede-aplikacija-za-sledenje-kontaktov-1191/ news-1191 Države članice morajo zagotoviti nadzornim organom za varstvo osebnih podatkov ustrezno financiranje, kadre in tehnične vire + 1190 https://www.ip-rs.si/novice/drzave-clanice-morajo-zagotoviti-nadzornim-organom-za-varstvo-osebnih-podatkov-ustrezno-fi-1190/ news-1190 Nova infografika o skupnih upravljavcih + 1189 https://www.ip-rs.si/novice/nova-infografika-o-skupnih-upravljavcih-1189/ news-1189 Informacijski pooblaščenec na dan 2. obletnice uporabe GDPR Državnemu zboru posredoval letno poročilo za leto 2019 + 1188 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-na-dan-2-obletnice-uporabe-gdpr-drzavnemu-zboru-posredoval-let-1188/ news-1188