Informacijski pooblaščenec https://www.ip-rs.si/ Novice / news en.UTF-8 TYPO3 News Mon, 11 Dec 2017 14:15:28 +0100 Mon, 11 Dec 2017 14:15:28 +0100 TYPO3 EXT:news Informacijski pooblaščenec izdal smernice o ocenah učinka na varstvo osebnih podatkov kot pomoč upravljavcem in obdelovalcem zbirk osebnih podatkov - sporočilo za javnost + 1073 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-izdal-smernice-o-ocenah-ucinka-na-varstvo-osebnih-podatkov-kot-1073/ news-1073 Informacijski pooblaščenec (IP) je po več pobudah izvedel inšpekcijske nadzore nad zakonitostjo obdelave osebnih podatkov o bolniških odsotnostih zaposlenih + 1072 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-ip-je-po-vec-pobudah-izvedel-inspekcijske-nadzore-nad-zakonit-1072/ news-1072 Sporočilo za javnost - Ministrstvo za okolje s predlogom ZVO-2 zmanjšuje transparentnost na področju varstva okolja + 1071 https://www.ip-rs.si/novice/sporocilo-za-javnost-ministrstvo-za-okolje-s-predlogom-zvo-2-zmanjsuje-transparentnost-n-1071/ news-1071 Sporna uporaba videonadzornih sistemov, ki vodilnim omogočajo prek osebnega računalnika, tablice ali pametnega telefona dostopanje do t.i. žive slike, ki jo prikazujejo kamere v delovnih prostorih + 1070 https://www.ip-rs.si/novice/sporna-uporaba-videonadzornih-sistemov-ki-vodilnim-omogocajo-prek-osebnega-racunalnika-t-1070/ news-1070 Skupno stališče IP in AKOS glede obdelave podatkov o uporabi storitev digitalne televizije + 1069 https://www.ip-rs.si/novice/skupno-stalisce-ip-in-akos-glede-obdelave-podatkov-o-uporabi-storitev-digitalne-televizije-1069/ news-1069 Dogodek ob svetovnem dnevu pravice vedeti + 1068 https://www.ip-rs.si/novice/dogodek-ob-svetovnem-dnevu-pravice-vedeti-1068/ news-1068 Informacijski pooblaščenec v inšpekcijskem postopku ni ugotovil kršitev s strani Pošte Slovenije + 1067 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-v-inspekcijskem-postopku-ni-ugotovil-krsitev-s-strani-poste-slo-1067/ news-1067 Sporočilo za javnost - Informacijski pooblaščenec je zaprosil Varuha človekovih pravic za vložitev zahteve za oceno ustavnosti ZNPPol-A, zato vsekakor pozdravlja njegovo odločitev + 1066 https://www.ip-rs.si/novice/sporocilo-za-javnost-informacijski-pooblascenec-je-zaprosil-varuha-clovekovih-pravic-za-1066/ news-1066 Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije vabi na posvet ob svetovnem Dnevu pravice vedeti. + 1065 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-republike-slovenije-vabi-na-posvet-ob-svetovnem-dnevu-pravice-1065/ news-1065 Kaj storiti glede GDPR sedaj + 1064 https://www.ip-rs.si/novice/kaj-storiti-glede-gdpr-sedaj-1064/ news-1064 ESČP - delodajalci nimajo splošne pravice do nadzora elektronskih komunikacij zaposlenih + 1063 https://www.ip-rs.si/novice/escp-delodajalci-nimajo-splosne-pravice-do-nadzora-elektronskih-komunikacij-zaposlenih-1063/ news-1063 Sporazum med EU in Kanado o zbiranju podatkov letalskih potnikov ne zagotavlja ustreznega varstva osebnih podatkov in terja ponovni razmislek o t.i. PNR direktivi EU ter posledično o zadnji noveli Zakona o nalogah in pooblastilih policije + 1062 https://www.ip-rs.si/novice/sporazum-med-eu-in-kanado-o-zbiranju-podatkov-letalskih-potnikov-ne-zagotavlja-ustreznega-1062/ news-1062 Nadgradnja spletne strani + 1060 https://www.ip-rs.si/novice/nadgradnja-spletne-strani-1060/ news-1060 Informacijski pooblaščenec ni pristojen presojati ustreznosti vsebine vročenih sklepov o izvršbi + 1059 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-ni-pristojen-presojati-ustreznosti-vsebine-vrocenih-sklepov-o-i-1059/ news-1059 Informacijski pooblaščenec je izdal smernice za centre za socialno delo glede varstva osebnih podatkov + 1057 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-je-izdal-smernice-za-centre-za-socialno-delo-glede-varstva-oseb-1057/ news-1057 Informacijski pooblaščenec vložil zahtevo za oceno ustavnosti ZSOVA + 1056 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-vlozil-zahtevo-za-oceno-ustavnosti-zsova-1056/ news-1056 Zaključki in posnetek javnega posveta o kibernetski varnosti + 1055 https://www.ip-rs.si/novice/zakljucki-in-posnetek-javnega-posveta-o-kibernetski-varnosti-1055/ news-1055 Delovna skupina po členu 29 za varstvo osebnih podatkov - Priprava letnega skupnega pregleda Ščita zasebnosti EU/ZDA + 1054 https://www.ip-rs.si/novice/delovna-skupina-po-clenu-29-za-varstvo-osebnih-podatkov-priprava-letnega-skupnega-pregl-1054/ news-1054 Vabilo na posvet: Kibernetska varnost Republike Slovenije v luči vedno pogostejših hekerskih vdorov – smo pripravljeni nanje? + 1046 https://www.ip-rs.si/novice/vabilo-na-posvet-kibernetska-varnost-republike-slovenije-v-luci-vedno-pogostejsih-hekersk-1046/ news-1046 Informacijski pooblaščenec je v Državni zbor RS posredoval Letno poročilo za leto 2016 + 1048 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-je-v-drzavni-zbor-rs-posredoval-letno-porocilo-za-leto-2016-1048/ news-1048