Informacijski pooblaščenec https://www.ip-rs.si/ Novice / news en.UTF-8 TYPO3 News Mon, 21 Aug 2017 11:32:30 +0200 Mon, 21 Aug 2017 11:32:30 +0200 TYPO3 EXT:news Sporazum med EU in Kanado o zbiranju podatkov letalskih potnikov ne zagotavlja ustreznega varstva osebnih podatkov in terja ponovni razmislek o t.i. PNR direktivi EU ter posledično o zadnji noveli Zakona o nalogah in pooblastilih policije + 1062 https://www.ip-rs.si/novice/sporazum-med-eu-in-kanado-o-zbiranju-podatkov-letalskih-potnikov-ne-zagotavlja-ustreznega-1062/ news-1062 Nadgradnja spletne strani + 1060 https://www.ip-rs.si/novice/nadgradnja-spletne-strani-1060/ news-1060 Informacijski pooblaščenec ni pristojen presojati ustreznosti vsebine vročenih sklepov o izvršbi + 1059 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-ni-pristojen-presojati-ustreznosti-vsebine-vrocenih-sklepov-o-i-1059/ news-1059 Informacijski pooblaščenec je izdal smernice za centre za socialno delo glede varstva osebnih podatkov + 1057 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-je-izdal-smernice-za-centre-za-socialno-delo-glede-varstva-oseb-1057/ news-1057 Informacijski pooblaščenec vložil zahtevo za oceno ustavnosti ZSOVA + 1056 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-vlozil-zahtevo-za-oceno-ustavnosti-zsova-1056/ news-1056 Zaključki in posnetek javnega posveta o kibernetski varnosti + 1055 https://www.ip-rs.si/novice/zakljucki-in-posnetek-javnega-posveta-o-kibernetski-varnosti-1055/ news-1055 Delovna skupina po členu 29 za varstvo osebnih podatkov - Priprava letnega skupnega pregleda Ščita zasebnosti EU/ZDA + 1054 https://www.ip-rs.si/novice/delovna-skupina-po-clenu-29-za-varstvo-osebnih-podatkov-priprava-letnega-skupnega-pregl-1054/ news-1054 Vabilo na posvet: Kibernetska varnost Republike Slovenije v luči vedno pogostejših hekerskih vdorov – smo pripravljeni nanje? + 1046 https://www.ip-rs.si/novice/vabilo-na-posvet-kibernetska-varnost-republike-slovenije-v-luci-vedno-pogostejsih-hekersk-1046/ news-1046 Informacijski pooblaščenec je v Državni zbor RS posredoval Letno poročilo za leto 2016 + 1048 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-je-v-drzavni-zbor-rs-posredoval-letno-porocilo-za-leto-2016-1048/ news-1048 Previdno pri objavi dokumentarnega gradiva na spletu + 1047 https://www.ip-rs.si/novice/previdno-pri-objavi-dokumentarnega-gradiva-na-spletu-1047/ news-1047 Pravna ureditev odgovornega razkrivanja varnostnih ranljivosti – posnetek posveta + 1045 https://www.ip-rs.si/novice/pravna-ureditev-odgovornega-razkrivanja-varnostnih-ranljivosti-posnetek-posveta-1045/ news-1045 Nova Splošna uredba o varstvu podatkov začne veljati čez leto dni – 25. 5. 2018 + 1044 https://www.ip-rs.si/novice/nova-splosna-uredba-o-varstvu-podatkov-zacne-veljati-cez-leto-dni-25-5-2018-1044/ news-1044 Informacijski pooblaščenec gosti prvo zasedanje Initiative 20i7 + 1043 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-gosti-prvo-zasedanje-initiative-20i7-1043/ news-1043 Posvet o odgovornem razkrivanju varnostnih ranljivosti - potrjeni panelisti in moderator + 1042 https://www.ip-rs.si/novice/posvet-o-odgovornem-razkrivanju-varnostnih-ranljivosti-potrjeni-panelisti-in-moderator-1042/ news-1042 Združene države Amerike so v delu, ko gre za iznos osebnih podatkov v okviru zasebnostnega ščita EU-ZDA, uvrščene na listo držav, pri katerih za iznos osebnih podatkov tem organizacijam ni (več) potrebno dovoljenje Informacijskega pooblaščenca + 1041 https://www.ip-rs.si/novice/zdruzene-drzave-amerike-so-v-delu-ko-gre-za-iznos-osebnih-podatkov-v-okviru-zasebnostnega-1041/ news-1041 Informacijski pooblaščenec (IP) je zaključil postopek inšpekcijskega nadzora v primeru pridobivanja podatkov lastnikov oziroma uporabnikov motornih vozil + 1040 https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-ip-je-zakljucil-postopek-inspekcijskega-nadzora-v-primeru-pri-1040/ news-1040 Vsaka uporaba videonadzora neizogibno pomeni tudi dolžnost zavarovanja videonadzornega sistema in posnetkov + 1039 https://www.ip-rs.si/novice/vsaka-uporaba-videonadzora-neizogibno-pomeni-tudi-dolznost-zavarovanja-videonadzornega-sis-1039/ news-1039 Projekt CRISP – evalvacija in certifikacija varnostnih sistemov + 1038 https://www.ip-rs.si/novice/projekt-crisp-evalvacija-in-certifikacija-varnostnih-sistemov-1038/ news-1038 Skupaj spremenimo internet na bolje! + 1037 https://www.ip-rs.si/novice/skupaj-spremenimo-internet-na-bolje-1037/ news-1037 Ustavno sodišče odločilo za transparentnost - potrditev pravilnosti pristopa Informacijskega pooblaščenca pri subjektih pod prevladujočim vplivom države + 1036 https://www.ip-rs.si/novice/ustavno-sodisce-odlocilo-za-transparentnost-potrditev-pravilnosti-pristopa-informacijske-1036/ news-1036