Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

+ -

NAMEN DOKUMENTA:

Smernice podajajo odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja
glede varstva osebnih podatkov, s katerimi se srečujejo delavci in
delodajalci.

CILJNE JAVNOSTI:

Vodilni kader, pravne, kadrovske in IT službe delodajalcev, delavci,
sindikalna združenja.

STATUS:

Javno

VERZIJA:

1.1

DATUM IZDAJE:

25. 11. 2019

AVTORJI:

Informacijski pooblaščenec

SPREMEMBE:

Posodobitev glede na Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter
spremembe v točkah:
• 1.14 glede obdelave osebnih podatkov pri plačevanju sindikalnih
članarin,
• 6.1. glede pošiljanje čestitk in daril,
• 6.4. glede zahteve po nerazkrivanju podatka o plači,
• 7.2 glede obdelave osebnih podatkov pri izbiri kandidatov za
zaposlitev.

KLJUČNE BESEDE:

Smernice, delodajalci, delavci, delovna razmerja, zbiranje podatkov,
objava podatkov, nadzor nad delovnimi sredstvi, e-pošta, internet,
podatki o zdravstvenem stanju, sindikati, nadzor bolniškega staleža.