Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Smernice glede prenosa osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije po Splošni uredbi o varstvu podatkov

+ -

NAMEN DOKUMENTA:

Smernice podajajo odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja o prenosu osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije z vidika zahtev Splošne uredbe o varstvu podatkov: kdaj govorimo o prenosu osebnih podatkov v tretje države, kakšne so pravne podlage, kdaj mora in kako lahko upravljavec pridobi dovoljenje Informacijskega pooblaščenca, kdaj vnaprejšnjega dovoljenja ne potrebuje, zagotavljanje ustrezne ravni varstva osebnih podatkov.

CILJNE JAVNOSTI:

Upravljavci osebnih podatkov; obdelovalci osebnih podatkov; posamezniki, katerih podatki se prenašajo v tretje države in mednarodne organizacije.

STATUS:

Javno

VERZIJA:

1.1

DATUM IZDAJE:

24.12.2018

AVTORJI:

Informacijski pooblaščenec

SPREMEMBE:

Popravki zaradi sodbe Sodišča Evropske unije v zadevi C-362/14 z dne 6. 10. 2015 o razveljavitvi Odločbe Komisije 2000/520/ ES z dne 26. julija 2000 po Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o primernosti zaščite, ki jo zagotavljajo načela zasebnosti varnega pristana (Safe Harbor) ter popravki v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

KLJUČNE BESEDE:

Smernice, oceneučinkov v zvezi z varstvom (osebnih) podatkov, DPIA, načelo odgovornosti, tveganja, predhodno posvetovanje, Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR, pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, DPO.