Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

OCENE UČINKOV NA VARSTVO PODATKOV

+ -

NAMEN DOKUMENTA:

Smernice podajajo opis ocen učinkov v zvezi z varstvom (osebnih) podatkov (DPIA) kot orodja za pravočasno identifikacijo in upravljanje tveganj v povezavi z osebnimi podatki. Smernicepojasnjujejo zakonske določbe in dajejo odgovore kdo, kdaj, zakaj in kako naj izvede DPIA.

CILJNE JAVNOSTI:

Upravljavci in obdelovalci podatkov iz javnega in zasebnega sektorja.

STATUS:

Javno

VERZIJA:

1.2

DATUM IZDAJE:

7. 10. 2019

AVTORJI:

Informacijski pooblaščenec

KLJUČNE BESEDE:

Smernice, oceneučinkov v zvezi z varstvom (osebnih) podatkov, DPIA, načelo odgovornosti, tveganja, predhodno posvetovanje, Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR, pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, DPO.