Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

+ -

NAMEN DOKUMENTA:

Smernice podajajo odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja glede varstva osebnih podatkov, s katerimi se srečujejo delavci in delodajalci.

CILJNE JAVNOSTI:

Vodilni kader, pravne, kadrovske in IT službe delodajalcev, delavci, sindikalna združenja.

STATUS:

Javno

VERZIJA:

1.1

DATUM IZDAJE:

25.11.2019

AVTORJI:

Informacijski pooblaščenec

SPREMEMBE:

Posodobitev glede na Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter spremembe v točkah: • 1.14 glede obdelave osebnih podatkov pri plačevanju sindikalnih članarin, • 6.1. glede pošiljanje čestitk in daril, • 6.4. glede zahteve po nerazkrivanju podatka o plači, • 7.2 glede obdelave osebnih podatkov pri izbiri kandidatov za zaposlitev.

KLJUČNE BESEDE:

Smernice, delodajalci, delavci, delovna razmerja, zbiranje podatkov, objava podatkov, nadzor nad delovnimi sredstvi, e-pošta, internet, podatki o zdravstvenem stanju, sindikati, nadzor bolniškega staleža.