Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Uporaba GPS sledilnih naprav in varstvo osebnih podatkov

+ -

NAMEN DOKUMENTA:

Namen smernic je podati usmeritve glede sorazmernosti in zakonitosti uporabe GPS sledilnih naprav s stališča varstva osebnih podatkov na podlagi konkretnih primerov iz prakse IP.

CILJNE JAVNOSTI:

Pravne osebe javnega in zasebnega sektorja, ki razmišljajo o uvedbi GPS sledilnih naprav.

STATUS:

Javno

VERZIJA:

2

DATUM IZDAJE:

20.12.2019

AVTORJI:

Informacijski pooblaščenec

SPREMEMBE:

/

KLJUČNE BESEDE:

Smernice, GPS, sledenje, nujnost, sorazmernost, zakonitost, zakoniti interesi, roki hrambe, Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR.