Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Smernice za skladno uporabo informacijskih rešitev v šolstvu

+ -

NAMEN DOKUMENTA:

Smernice so namenjene zagotavljanju skladnosti na področju varstva osebnih podatkov pri uporabi IT rešitev v šolstvu.

CILJNE JAVNOSTI:

Šole, pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v šolstvu, resorno ministrstvo in drugi odločevalci, ki pripravljajo predpise in politike na področju izobraževanja, ponudniki IT storitev za šole.

STATUS:

Javno

VERZIJA:

1

DATUM IZDAJE:

02.11.2021

AVTORJI:

Informacijski pooblaščenec, ilustracije: Freepick; Flaticon.

SPREMEMBE:

/

KLJUČNE BESEDE:

Smernice, obdelava osebnih podatkov, pravice posameznika, informiranost posameznikov, evidence dejavnosti obdelave, ocene učinkov na varstvo osebnih podatkov, pogodbena obdelava, prenos v tretje države, varnost na spletu.