Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Smernice za organizatorje dogodkov

+ -

NAMEN DOKUMENTA:

Smernice podajajo napotke in priporočila za organizatorje različnih dogodkov pri obdelavi osebnih podatkov udeležencev teh dogodkov. Smernice so posodobljene glede na določbe novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

CILJNE JAVNOSTI:

Organizatorji dogodkov (seminarjev, konferenc, delavnic, srečanj, kongresov, posvetov, …).

STATUS:

Javno

VERZIJA:

2

DATUM IZDAJE:

07.02.2023

AVTORJI:

Informacijski pooblaščenec, vir slik: Unsplash, Flaticon.

SPREMEMBE:

/

KLJUČNE BESEDE:

Smernice, organizatorji dogodkov, obdelava osebnih podatkov udeležencev, pravne podlage, nameni obdelave, hramba osebnih podatkov, pravice posameznika, evidence dejavnosti obdelave, varnost osebnih podatkov, ZVOP-2.