Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Smernice o pogodbeni obdelavi

+ -

NAMEN DOKUMENTA:

Predstaviti pravni okvir za zakonsko skladno pogodbeno obdelavo osebnih podatkov in na podlagi praktičnih primerov podati usmeritve za dobre prakse na tem področju. Smernice so izdelane glede na določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

CILJNE JAVNOSTI:

Vsi upravljavci osebnih podatkov (javni in zasebni sektor), ki želijo zaupati naloge povezane z obdelavo osebnih podatkov zunanjim izvajalcem.

STATUS:

Javno

VERZIJA:

1.2

DATUM IZDAJE:

20.03.2020

AVTORJI:

Informacijski pooblaščenec

SPREMEMBE:

/

KLJUČNE BESEDE:

Pogodbena obdelava osebnih podatkov, pooblastila upravljavca osebnih podatkov, obdelovalec, varnost osebnih podatkov, čezmejna pogodbena obdelava osebnih podatkov, podobdelava, Splošna uredba o varstvu podatkov