Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Smernice glede prenosa osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije po Splošni uredbi o varstvu podatkov

+ -

NAMEN DOKUMENTA:

Smernice podajajo odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja o prenosu osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije z vidika zahtev Splošne uredbe o varstvu podatkov: kdaj govorimo o prenosu osebnih podatkov v tretje države, kakšne so pravne podlage, kdaj mora in kako lahko upravljavec pridobi dovoljenje Informacijskega pooblaščenca, kdaj vnaprejšnjega dovoljenja ne potrebuje, zagotavljanje ustrezne ravni varstva osebnih podatkov.

CILJNE JAVNOSTI:

Upravljavci osebnih podatkov; obdelovalci osebnih podatkov; posamezniki, katerih podatki se prenašajo v tretje države in mednarodne organizacije.

STATUS:

Javno

VERZIJA:

1.3

DATUM IZDAJE:

24.12.2018

AVTORJI:

Informacijski pooblaščenec

SPREMEMBE:

1.1. Popravki zaradi sodbe Sodišča Evropske unije (C-362/14 z dne 6. 10. 2015) v zvezi z razveljavitvijo podlage za prenos osebnih podatkov v ZDA v okviru 'varnega pristana' ('Safe Harbor'). Popravki v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov). 1.2. Nova definicija prenosa (tč. 3.1.) in odgovor »Kaj vse štejemo za prenos osebnih podatkov v tretje države?« (tč. 7.1). 1.3 Popravki zaradi sodbe Sodišča Evropske unije (C-311/18 z dne 16. 7. 2020) v zvezi z razveljavitvijo podlage za prenos osebnih podatkov v ZDA v okviru 'zasebnostnega ščita' ('Privacy Shield').

KLJUČNE BESEDE:

Smernice, prenos oz. iznos osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije, ustrezna raven varstva osebnih podatkov, standardne pogodbene klavzule, zavezujoča poslovna pravila (ang. BCR), računalništvo v oblaku.