Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Organizacija dogodkov in varstvo osebnih podatkov

+ -

NAMEN DOKUMENTA:

Smernice podajajo napotke in priporočila za organizatorje različnih dogodkov pri obdelavi osebnih podatkov udeležencev teh dogodkov.

CILJNE JAVNOSTI:

Organizatorji dogodkov (seminarjev, konferenc, delavnic, srečanj, kongresov, posvetov, …).

STATUS:

Javno

VERZIJA:

1

DATUM IZDAJE:

06.05.2021

AVTORJI:

Informacijski pooblaščenec, ilustracije: Freepick; Flaticon

SPREMEMBE:

/

KLJUČNE BESEDE:

Smernice, organizatorji dogodkov, obdelava osebnih podatkov udeležencev, pravne podlage, nameni obdelave, hramba osebnih podatkov, pravice posameznika, evidence dejavnosti obdelave, varnost osebnih podatkov.