Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Arhiv

+ -

»Imam pravico vedeti!«

+ -


V društvu Integriteta - Transparency International Slovenia ob svetovnem dnevu »Pravica vedeti« opozarjamo, da dober dostop do informacij javnega značaja pomaga izkoreniniti korupcijo. V okviru raziskave Nacionalni sistem integritete, s katero analiziramo obseg in vzroke korupcije ter učinkovitost nacionalnih prizadevanj za vzpostavitev transparentnosti in integritete, smo od marca do aprila 2011 izvedli tudi terensko preverjanje dostopa do informacij javnega značaja.

Pri preverjanju so se s hitrimi in izčrpnimi odgovori izkazali organi pregona (Nacionalni preiskovalni urad in Policija), Državni zbor v okviru izvršilne veje oblasti, Računsko sodišče ter Državna volilna komisija. Medtem ko smo na molk naleteli s strani Varuha človekovih pravic, Komisije za preprečevanje korupcije in Vrhovnega sodišča RS  v okviru sodne veje oblasti. Več o metodologiji in izvedbi ter molku organov v prilogi in na http://www.integriteta.si/projekti/173-nacionalni-sistem-integritete-nis.

Pravica vedeti je z ustavo zagotovljena temeljna človekova pravica, ki jo očitno v Sloveniji z molkom organov krši vedno več institucij. Institucije več časa porabijo za dokazovanje, da nek problem ni njihova pristojnost, kot da bi ta čas namenili reševanju izzivov na katere opozarjamo državljani. Organi so zelo iznajdljivi, ko se želijo izogniti zahtevam za dostop do informacij javnega značaja in so sposobni postopke vleči v nedogled. Evropske raziskave o dostopu do informacij javnega značaja kažejo, da dober dostop do informacij javnega značaja pomaga izkoreniniti korupcijo.

»V Sloveniji smo še vedno priča prepogostemu molku organov in ignoriranju temeljne človekove pravice določene z ustavo- pravice vedeti. Pozivamo državljane in medije naj bodo vztrajni pri zahtevanju informacij od javnih organov, saj tako dosežemo večjo transparentnost delovanja države in preprečujemo korupcijo«, pravi Simona Habič, predsednica društva Integriteta.

Na spletni strani http://www.integriteta.si/koristno/111-dostop-do-informacij-javnega-znanja smo skupaj z Informacijskim pooblaščencem konkretno opisali, kako napisati zahtevo za dostop do informacij javnega značaja in kako vložiti pritožbo. Za več informacij sta na voljo predsednica društva Integriteta na 00 386 41 514 660, ter vodja terenske raziskave, Kaja Miklavčič na 00 386 40 481 401.

S spoštovanjem,
Društvo Integriteta
info@integriteta.si