Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Koliko stane?

+ -

Zahteva za popravek, dopolnitev, blokiranje, izbris in ugovor je brezplačna.

Telefonsko svetovanje je brezplačno.

Upravljavec osebnih podatkov mora proti plačilu stroškov posredovanja, če zakon ne določa drugače, posredovati osebne podatke uporabnikom osebnih podatkov. Ne glede na to določbo, pa  je upravljavec osebnih podatkov v javnem sektorju dolžan uporabniku osebnih podatkov v javnem sektorju posredovati osebne podatke brez plačila stroškov posredovanja, razen če zakon določa drugače ali če gre za uporabo za zgodovinsko, statistično ali znanstveno-raziskovalne namene.

Stroške ob zahtevku v postopku seznanitve, ki se lahko vloži enkrat na 3 mesece, krije upravljavec zbirke osebnih podatkov. 

Več o stroških v povezavi z uveljavljanjem pravic posameznika po Splošni uredbi in ZVOP-2 si lahko preberete na tej povezavi.

Prijava biometrije pred njeno uvedbo

Za vlogo in odločbo treba plačati upravno takso po tarifnih številkah 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J; ZUT).