Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Koliko stane?

+ -

Vpogled v informacijo je brezplačen, kadar ne terja izvajanja delnega dostopa v skladu s 7. členom ZDIJZ (pri tem namreč lahko nastanejo stroški fotokopiranja). Okvirni cenik za posredovanje informacij je natančneje določen v Uredbi posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, strošek za fotokopiranje ene strani pa ne sme znašati več kot 0,06 €. Več o stroških v postopku posredovanja informacij javnega značaja lahko preberete v zavihku Pogosta vprašanja.

Vložitev zahteve je brezplačna.

Vložitev pritožbe in izdaja odločbe ali drugega upravnega akta je brezplačna.