Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Obrazci s področja dostopa do informacij javnega značaja

+ -

Tu najdete obrazce za vložitev zahtev in pritožb, ki vam bodo v pomoč pri uresničevanju vaših pravic na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ):

Tu se nahaja vzorec obvestila o zavrnitvi zahteve za poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava: Vzorec obvestila o zavrnitvi zahteve za zavezance po 1. a členu ZDIJZ.