Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Zakon o pacientovih pravicah

+ -

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi Zakona o pacientovih pravicah (v nadaljevanju ZPacP):

1. odloča o pritožbi pacientov in drugih upravičenih oseb ob kršitvi določbe, ki ureja način seznanitve z zdravstveno dokumentacijo. Izvajalec zdravstvenih storitev pa se v tem postopku šteje kot prvostopenjski organ (v skladu z 10. odst. 41. čl. ZPacP );

2. odloča o pritožbi v zakonu opredeljenih oseb, zoper delno ali v celoti zavrnjeno  zahtevo za seznanitev z zdravstveno dokumentacijo po pacientovi smrti (v skladu s 5. odst. 42. čl. ZPacP);

3. odloča o pritožbi  upravičenih oseb, zoper delno ali v celoti zavrnjeno zahtevo za seznanitev, ki se nanaša na dolžnost varovanja informacij o zdravstvenem stanju pacienta, vendar le, če gre za informacije, ki izvirajo iz zdravstvene dokumentacije (v skladu s 7. odst. 45. čl. ZPacP).