Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Namestniki

+ -

Informacijska pooblaščenka je na podlagi poslovnika s sklepom za svoje namestnike imenovala:

Alenka Jerše

Tel.: 01 230 97 30

e-pošta:  gp.ip(at)ip-rs.si


Po zaključeni gimnaziji Bežigrad v Ljubljani se je vpisala na ljubljansko Pravno fakulteto, kjer je z odliko diplomirala leta 2005. Že med študijem je od leta 1998 do 2000 honorarno delala na Slovenski tiskovni agenciji kot novinarka in se leta 2000 zaposlila v Amnesty International Slovenije, kjer je bila od decembra 2005 v. d. generalne sekretarke.

Pri Informacijskem pooblaščencu se je zaposlila marca 2007. Do februarja 2009 je opravljala delo svetovalke pooblaščenca na področju varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja. Od marca 2009 je opravljala delo generalne sekretarke pri Informacijskem pooblaščencu, od avgusta 2015 pa je namestnica informacijske pooblaščenke. Je avtorica strokovnih člankov s področja varstva osebnih podatkov. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini Article 29 Working Party. Mednarodne izkušnje si nabira s predavanji v tujini, kot strokovnjakinja sodeluje tudi v projektih medinstitucionalnega sodelovanja EU.

Govori angleško, srbsko, hrvaško, nemško in francosko.

mag. Kristina Kotnik Šumah

Tel.: 01 230 97 30

e-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si

Po zaključku I. gimnazije v Celju je študij nadaljevala na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je z odliko diplomirala aprila 2002. Po diplomi se je zaposlila v Službi Vlade RS za evropske zadeve, kjer je opravljala delo višje svetovalke na področju pravnih zadev. Leta 2008 je opravila državni pravniški izpit.

Pri Informacijskem pooblaščencu se je zaposlila maja 2006. Do septembra 2008 je opravljala delo svetovalke pooblaščenca na področju dostopa do informacij javnega značaja, kjer je reševala najzahtevnejše pritožbene zadeve. Od oktobra 2008 dalje je namestnica informacijske pooblaščenke za področje dostopa do informacij javnega značaja. Je avtorica strokovnih člankov s področja informacij javnega značaja in predavateljica na upravni akademiji. Mednarodne izkušnje si nabira s predavanji in študijskimi izmenjavami v tujini, kot strokovnjakinja sodeluje tudi v projektih medinstitucionalnega sodelovanja pri Evropski komisiji.

mag. Andrej Tomšič

Tel.: 01 230 97 30

e-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si 


Rodil se je leta 1977 v Postojni. Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovorom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske družbe in bil član naslednjih teles DG INFSO pri Evropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility Expert Group, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internet plus Management Committee.

Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in Article 29 Working Party Technology Subgroup. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013. 

Govori angleški, hrvaški in srbski, pasivno pa italijanski jezik.
 

Jože Bogataj,

vodja državnih nadzornikov

Tel.: 01 230 97 30

e-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si
 

Jože Bogataj se je rodil leta 1963 v Ljubljani. Po končani srednji šoli se je zaposlil v gospodarstvu. Leta 1993 je diplomiral na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, Univerza v Mariboru.

Marca 1996 je bil imenovan za inšpektorja za varstvo podatkov. Te naloge je opravljal kot samostojni izvajalec pri Ministrstvu za pravosodje. Ob ustanovitvi Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov, ki se je skladno z novelo Zakona o varstvu osebnih podatkov ustanovil kot organ v sestavi Ministrstva za pravosodje, je bil septembra 2001 imenovan za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja za varstvo osebnih podatkov. To delo je opravljal do konca leta 2005, ko se je Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov priključil Informacijskemu pooblaščencu. Jože Bogataj je državni nadzornik za področje varstva osebnih podatkov.

Na podlagi sklepa Pooblaščenca je 1.11.2008 postal vodja državnih nadzornikov za varstvo osebnih podatkov.

Govori hrvaško, srbsko in angleško.