Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
O pooblaščencu

TFTP sporazum

+ -

Prošnja za dostop do in/ali popravka, izbrisa ali blokiranja osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi določb Sporazuma med EU in ZDA o posredovanju podatkov o finančnih transakcijah za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (TFTP sporazum)

15. člen TFTP Sporazuma opredeljuje pravico posameznikov glede seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, ki se obdelujejo na podlagi tega sporazuma. 16. člen pa zagotavlja možnost zahtevati popravek, izbris ali blokiranje svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje Ministrstvo za finance ZDA v skladu s tem sporazumom, kadar so ti podatki netočni ali se z obdelavo krši ta sporazum. Oba člena določata, da posamezniki to pravico izvršujejo preko svojega nacionalnega organa za varstvo osebnih podatkov, torej v Sloveniji preko Informacijskega pooblaščenca. 

Če želite vložiti zahtevek po 15. in/ali 16. členu TFTP sporazuma, vas prosimo, da izpolnite sledeče obrazce: Obrazec za identifikacijo (obrazec A), Obrazec za vlogo (obrazec B in/ali obrazec C) in Obrazec za pooblastilo (obrazec D). Podpisane obrazce skupaj s fotokopijo izbranega osebnega dokumenta vložite pri Informacijskemu pooblaščencu, ki bo vašo vlogo posredoval Ministrstvu za finance ZDA, in vam potem tudi posredoval odgovor ministrstva.

Na podlagi določb slovenske zakonodaje glede kopiranja osebnih dokumentov vas prosimo, da se na fotokopijo osebnega dokumenta podpišete. Posredovana kopija osebnega dokumenta se bo hranila izključno pri Informacijskem pooblaščencu in ne bo posredovana v ZDA. Informacijskemu pooblaščencu bo služila za preverjanje vaše identitete. Najkasneje po poteku 6 mesecev po tem, ko bo vaša zadeva zaključena, bo Informacijski pooblaščenec fotokopijo uničil.

Prosimo, upoštevajte, da ta postopek velja le za posameznike, ki imajo državljanstvo ene od držav članic EU, in tiste, ki ima stalno prebivališče v eni od držav članic Evropske unije.

TFTP sporazum: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:195:0005:0014:sl:PDF.

Dodatne informacije o sporazumu in zahtevah v skladu s 15. in 16. členu TFTP: www.treasury.gov/TFTP.