Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

SIS - Kdo lahko uporablja podatke iz SIS II?

+ -

SIS II je dostopen le sledečim organom v državah članicah:

  • policiji, ki opravlja mejno kontrolo ter policijska in carinska preverjanja v notranjosti države,
  • organom, pristojnim za obravnavanje prošenj in izdajo vizumov,
  • organom, pristojnim za izdajajo dovoljenj za bivanje in izvajanje predpisov o tujcih,
  • pristojnim pravosodnim organom,
  • pooblaščenim družbam za registracijo motornih vozil in izdajo registrskih tablic.

Ti organi imajo dostop samo do tistih podatkov v SIS II, ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog. Te podatke lahko pooblaščene osebe uporabijo le v skladu z nameni, opredeljenimi s schengenskim pravom.

Evropski agenciji EUROPOL in EUROJUST imata omejen dostop za izvajanje samo nekaterih poizvedb.

Seznam pristojnih organov po posameznih državah Schengenskega območja je dostopen tu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:226:FULL&from=EN