Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

SIS - Kaj je Urad SIRENE?

+ -

SIS II vsebuje le in samo točno določene kategorije podatkov, ki jih vnašajo le države pogodbenice, če so podatki dovolj pomembni za vnos v SIS II in so v skladu z namenom. Zato vsaka pogodbenica imenuje organ z osrednjo odgovornostjo za SIS II, ki se imenuje SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry - zahteve po dodatnih informacijah pri nacionalnih vnosih). Vsaka pogodbenica izdaja svoje razpise ukrepov samo s pomočjo tega organa. V Sloveniji je ta organ vzpostavljen v okviru Policije.

SIRENE so na nacionalni ravni odgovorne za nemoteno delovanje SIS II in sprejemajo potrebne ukrepe za zagotovitev upoštevanja določb Schengenske zakonodaje. SIRENE predstavljajo temelj, na katerem stoji mednarodno policijsko sodelovanje na schengenskem področju (sistematično policijsko sodelovanje, ki temelji na medsebojni izmenjavi podatkov in razpisov za iskanje osebe in predmetov, stalno in sproti ažuriranih s strani države prosilke, po načelu medsebojnega zaupanja, enako kot bi bile informacije obravnavane znotraj nacionalnega pravnega okvira).

Več o delovanju in pristojnosti nacionalnega urada SIRENE: 

https://www.policija.si/nase-naloge/druga-podrocja/mednarodno-sodelovanje/sirene