Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Mednarodno delovanje Informacijskega pooblaščenca

+ -

Informacijski pooblaščenec sodeluje v več delovnih skupinah v okviru EU, Sveta Evrope oz. drugih mednarodnih organizacij in konferenc.

Posebej je aktiven v okviru t.i. Delovne skupina po 29. členu Direktive 95/46/ES (angl. Article 29 Working Party, krajše A29WP), ki jo sestavljajo predstavniki nacionalnih organov za varstvo osebnih podatkov iz vseh držav članic EU, in katere temeljna naloga je priprava strokovnih mnenj s področja varstva osebnih podatkov za Evropsko komisijo. IP v tej skupini sodeluje tako na plenarni ravni, kot tudi v določenih podskupinah, kot so BTLE (angl. border, travel, law enforcement), FOP (angl. future of privacy) ali ITS (angl. international transfers subgroup).

Prav tako sodelujemo na rednih polletnih srečanjih Mednarodne delovne skupine za varstvo osebnih podatkov v telekomunikacijah (IWGDPT) - v t.i. Berlinski skupini.

Dalje IP deluje v okviru notranjih nadzornih organov za varstvo osebnih podatkov v okviru Europola, Schengenskega informacijskega sistemaVizumskega informacijskega sistema ter sistemov Carine in Eurodac.

Podrobnejše informacije so na voljo na podstraneh za posamezno mednarodno organizacijo.