Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Zakon o pacientovih pravicah

+ -

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi Zakona o pacientovih pravicah (v nadaljevanju ZPacP):


1. odloča o pritožbi pacientov in drugih upravičenih oseb ob kršitvi določb, ki urejajo pravico do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo (10. odst. 41. čl. ZPacP). Izvajalec zdravstvenih storitev se v tem postopku šteje kot prvostopenjski organ;


2. odloča o pritožbi v zakonu opredeljenih oseb, zoper delno ali v celoti zavrnjeno zahtevo za seznanitev z zdravstveno dokumentacijo po pacientovi smrti (5. odst. 42. čl. ZPacP);


3. odloča o pritožbi  upravičenih oseb, zoper delno ali v celoti zavrnjeno zahtevo za seznanitev, ki se nanaša na dolžnost varovanja informacij o zdravstvenem stanju pacienta, vendar le, če gre za informacije, ki izvirajo iz zdravstvene dokumentacije (7. odst. 45. čl. ZPacP).